Polskie projekty wśród finalistów RegioStars Awards 2014

Finanse i gospodarka

3 polskie projekty wśród finalistów konkursu na najlepsze unijne projekty regionalne − RegioStars Awards 2014

Dzisiaj w Brukseli ogłoszono listę projektów, które zakwalifikowały się do finału tegorocznej edycji konkursu RegioStars. Jego laureatami są najbardziej inspirujące oraz innowacyjne projekty regionalne. Spośród 80 projektów współfinansowanych z unijnych funduszy regionalnych jury konkursu wyłoniło 19 finalistów. Jury kierowało się czterema podstawowymi kryteriami: innowacyjności, wpływu na gospodarkę i społeczeństwo, zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz współpracy partnerskiej. Wśród finalistów są trzy projekty z Polski. W kategorii „Inteligentny wzrost gospodarczy − innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach” do finału zakwalifikował się projekt Polska Przedsiębiorcza wspierający młodych, innowacyjnych przedsiębiorców. Z kolei w kategorii „CityStar − inwestycje w publiczny transport miejski zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju” jury wybrało gdyński projekt ekologicznego transportu miejskiego oraz projekt miasta Kielce rozwoju systemu komunikacji publicznej. Laureatów konkursu poznamy 31 marca 2014 r.

Unijny komisarz ds. polityki regionalnej Johannes Hahn tak skomentował ten wybór: „Tych 19 projektów wybranych przez jury do udziału w finale doskonale pokazuje, jak w praktyce działa polityka regionalna. Są one przykładem tego, jak skuteczne mogą być działania podejmowane w terenie, i dowodzą, że dzięki kreatywnemu i dynamicznemu podejściu do korzystania z unijnych funduszy w regionach Europy można pobudzać wzrost gospodarczy i tworzyć nowe miejsca pracy. I o to właśnie chodzi w strategii Europa 2020 − aby poszukiwać nowych rozwiązań problemów, z którymi równocześnie borykają się różne regiony, takich jak bezrobocie wśród młodzieży, zanieczyszczenie i zmiany klimatu, jakość życia w miastach oraz brak perspektyw rozwoju dla małych przedsiębiorstw. Jakość projektów, które w tym roku weszły do finału, zrobiła na mnie duże wrażenie. Na pewno będą one źródłem inspiracji dla innych projektów w całej Europie. W ostatecznym rozrachunku to właśnie od tego rodzaju projektów zależy sukces polityki regionalnej oraz podejmowanych w jej ramach dalszych inwestycji w rozwój gospodarczy.”

Projekty zakwalifikowane do finału są realizowane w regionach i miastach 17 krajów UE: Belgii, Czech, Danii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburga, Niemiec, Polski, Portugalii, Rumunii, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch.

8 października, podczas dni otwartych odbywających się w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast, projekty zostaną zaprezentowane jury, któremu przewodzić będzie były przewodniczący Komitetu Regionów Luc Van den Brande. Zwycięskie projekty wybrane zostaną podczas uroczystości wręczenia nagród z udziałem komisarza Johannesa Hahna, która odbędzie się w Brukseli 31 marca 2014 r.

  • Inteligentny wzrost gospodarczy − innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach: wspieranie konkurencyjności i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
  • Zrównoważony wzrost gospodarczy − ekologiczny wzrost i zatrudnienie dzięki biogospodarce: inwestycje w sektorze biogospodarki zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju
  • Wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu − tworzenie miejsc pracy dla młodego pokolenia: zwalczanie bezrobocia wśród młodych ludzi
  • CityStar − inwestycje w publiczny transport miejski zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju: rozwiązywanie problemów związanych z transportem miejskim.

W poprzedniej edycji konkursu w 2013 roku nagrodzono projekty realizowane w portugalskim Porto, północno-zachodniej Anglii, Berlinie i Wilnie. Wśród laureatów znalazł się także projekt z Polski − wymyślony w Elblągu sposób na skuteczną walkę z bezrobociem „Indywidualne ścieżki zatrudnienia”. Zeszłoroczne projekty dotyczyły badań i rozwoju, oszczędnego gospodarowania zasobami w MŚP, innowacji społecznych, rozwoju miast zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju i obejmowały między innymi wykorzystanie filmów wideo do promowania unijnej polityki regionalnej.

Źródło: Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce

Udostępnij artykuł: