Polskie samorządy liderami wdrażania CAF

Samorząd

Włochy, Belgia, Polska - tak kształtuje się ranking państw pod względem liczby zarejestrowanych użytkowiników CAF. Europejski Instytut Administracji Publicznej (EIPA) prowadzi bazę danych, w której aż 279 organizacji z 2382 zarejestrowanych pochodzi z Polski.

Włochy, Belgia, Polska - tak kształtuje się ranking państw pod względem liczby zarejestrowanych użytkowiników CAF. Europejski Instytut Administracji Publicznej (EIPA) prowadzi bazę danych, w której aż 279 organizacji z 2382 zarejestrowanych pochodzi z Polski.

W raporcie na temat stosowania metody CAF czytamy:,,Zmiany zachodzą głównie na szczeblu samorządowym, ale nie tylko. (...) "Zastosowanie CAF to w wielu instytucjach publicznych pierwsze doświadczenie prawdziwej pracy zespołowej, ponoszenia odpowiedzialności i dzielenia się nią. Zastosowanie CAF zmienia perspektywę na zarządzanie i pracownika z wewnętrznej na zewnętrzną, uwzględniając interesy obywatela/klienta i rozbudowując świadomość etycznego zachowania. (...) Przed wprowadzeniem CAF, chodziło jedynie o sprawozdania z określonej liczby decyzji, akta, itd. Dzięki CAF ludzie zrozumieli, że te pomiary mają znaczenie tylko jeśli wyniki porównamy z celami organizacji."

W Polsce w projekcie systemowym "Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania Wspólnej Metody Oceny (CAF) w procesie mierzenia potencjału i dokonań poprzez szkolenia pracowników i pomoc doradczą" realizowanym przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (dawniej Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji) wzięło udział ponad 300 urzędów jednostek samorządu terytorialnego.

Na stronie www.administracja.gov.pl można znaleźć raport o tytule "Pięć lat CAF 2006: od dorastania do dojrzałości - co dalej?" wywany przez EIPA. Publikacja zawiera opis sposobu w jaki metoda CAF ewoluowała w krajach europejskich w ciągu ostatnich pięciu lat.

Źródło: www.administracja.gov.pl

Udostępnij artykuł: