Polskie uzdrowiska są eko!

Blogi / Wojciech Fułek

Konkurs Eko Hestia Spa to wspólne przedsięwzięcie Grupy ERGO Hestia (jednocześnie fundatora nagrody głównej w konkursie) oraz Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP. W swoich głównych założeniach ma on promować najciekawsze projekty, pomysły i inwestycje o charakterze proekologicznym, mające wpływ na ochronę środowiska.

Konkurs Eko Hestia Spa to wspólne przedsięwzięcie Grupy ERGO Hestia (jednocześnie fundatora nagrody głównej w konkursie) oraz Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP. W swoich głównych założeniach ma on promować najciekawsze projekty, pomysły i inwestycje o charakterze proekologicznym, mające wpływ na ochronę środowiska.

W zeszłym roku  laureatem konkursu  zostało najmłodsze polskie uzdrowisko, jedyne w województwie łódzkim – Uniejów. Uznanie jury zdobyły nie tylko zrealizowane na terenie całej gminy inwestycje, wykorzystujące geotermię zarówno  do celów uzdrowiskowych i turystycznych, jak i  jako alternatywne, czyste źródło energii. Jury zachwyciło się też atrakcyjną, godną naśladowania,  formą edukacji dzieci i młodzieży w zakresie ochrony środowiska.  Internetowe kolorowanki dla młodszych dzieci  oraz  komiksy dla młodzieży doskonale wpisują się bowiem w ideę odpowiedzialnego społeczeństwa obywatelskiego, w którym wszyscy mieszkańcy mają wpływ na to, w jakim środowisku żyjemy.  Uniejów uzyskaną nagrodę – 100 tysięcy złotych, przeznaczył na powstanie edukacyjnych  ścieżek spacerowych  w parku zdrojowym oraz kolejny projekt edukacyjno-promocyjny „Uzdrowiska przyjazne przyrodzie”, w którym uwzględniono wszystkich uczestników pierwszej edycji konkursu.Do tegorocznej edycji konkursu, uwzględniającej działania polskich uzdrowisk w latach 2011-2016, przystąpiło 9 uzdrowisk. Kilka z nich brało również udział w pierwszej odsłonie konkursu, rozszerzając swoje aktywności na nowe sfery (Busko Zdrój, Szczawnica, Solec Zdrój, Sękowa czy Rabka Zdrój ), inne wzięły w nim udział po raz pierwszy (Lądek Zdrój,  Ustroń, Polanica Zdrój czy Muszyna).  Po raz pierwszy pojawiły się w konkursie miejscowości z uzdrowiskowego „zagłębia” Kotliny Kłodzkiej. Komisja Konkursowa w lipcu i sierpniu br przemierzyła kolejne tysiące kilometrów, aby  odwiedzić   wszystkie te  miejsca i  zapoznać  się na miejscu  ze zrealizowanymi już inwestycjami, projektami czy też  działaniami w sferze komunikacji, edukacji czy popularyzacji  podejmowanych przez poszczególne uzdrowiska proekologicznych działań.

Wnioski?  Polskie uzdrowiska   mają się czym pochwalić, bowiem wszystkie – w mniejszym czy większym wymiarze – cały czas inwestują nie tylko w swoje obiekty, nie tylko w infrastrukturę okołouzdrowiskową (parki, tężnie, ścieżki spacerowe, tereny zielone i rekreacyjne, trasy rowerowe, ujęcia wody, punkty widokowe, atrakcje turystyczne itp.), ale przede wszystkim  ogromną wagę przywiązują do rozwiązań ekologicznych. Dlatego w miejscowościach uzdrowiskowych znajdziecie znacznie więcej, niż gdzie indziej  paneli solarnych, baterii fotowoltaicznych (także i na prywatnych domach), niskoenergetycznych lamp z oświetleniem ledowym czy atrakcyjnych pomysłów na wykorzystanie  naturalnych złóż wód leczniczych.  Zmodernizowane, nowoczesne oczyszczalnie ścieków są już normą. Polskie uzdrowiska walczą też o czyste powietrze na swoim terenie, choć czasami nie wszystko w tej materii zależy  wyłącznie od ich działań.  Laureat pierwszej edycji - Uniejów doskonale wykorzystał swoją naturalną szansę, bowiem ogrzewanie geotermalne jest w tej gminie dziś czymś oczywistym, co ma przecież bezpośredni wpływ na doskonałe wyniki powietrza, którym oddychają mieszkańcy i kuracjusze.Komisja Konkursowa, w której znaleźli się przedstawiciele głównych pomysłodawców o organizatorów, została – podobnie jak miało to miejsce rok temu – poszerzona o doświadczonych naukowców. Pani prof. Alicja Kicińska  związana jest na co dzień z Katedrą Ochrony Środowiska w  Wydziale  Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska  Akademii Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Prof.  Bogusław Sawicki  reprezentuje z kolei  Katedrę  Turystyki i Rekreacji z  Uniwersytetu Przyrodniczego  w Lublinie.

Kolejnego laureata  konkursu powinniśmy poznać już niedługo, bowiem decyzja w tej sprawie ma zostać ogłoszona podczas XXVI Kongresu Uzdrowisk Polskich w Wysowej-Zdroju na początku października br.

Wojciech Fułek

Udostępnij artykuł: