Polskimi Inwestycjami Rozwojowymi będzie dowodził Mariusz Grendowicz

Kadry

Polskie Inwestycje Rozwojowe to spółka powołana przez skarb państwa. Jej celem ma być realizacja największych planowanych inwestycji infrastrukturalnych i energetycznych, zapowiedzianych przez premiera w drugim expose i nazwanych programem "Inwestycje Polskie". 7 marca Rada Nadzorcza spółki podjęła decyzję o wyborze Mariusza Grendowicza na stanowisko prezesa.

Polskie Inwestycje Rozwojowe to spółka powołana przez skarb państwa. Jej celem ma być realizacja największych planowanych inwestycji infrastrukturalnych i energetycznych, zapowiedzianych przez premiera w drugim expose i nazwanych programem "Inwestycje Polskie". 7 marca Rada Nadzorcza spółki podjęła decyzję o wyborze Mariusza Grendowicza na stanowisko prezesa.

Wczoraj odbyło się także spotkanie nowego prezesa z ministrem skarbu Mikołajem Budzanowskim, który odnosząc się do wyboru Mariusza Grendowicza stwierdził, że najważniejszym podczas poszukiwania kandydata na prezesa spółki było doświadczenie w finansowaniu inwestycji.

Mariusz Grendowicz w bankowości międzynarodowej pracuje od lat 80. Był prezesem BPH i BRE Banku. Ukończył studia na Uniwersytecie Gdańskim oraz w Wielkiej Brytanii.

Nowy prezes rozpocznie od wdrożenia opracowanych przez ministerstwo skarbu zasad działalności PIR, przeniesienia ich na grunt korporacyjny. Odpowiedzialne zadanie, które przed nim postawiono to zbudowanie zupełnie nowej instytucji finansowej, bardzo istotnej z punktu widzenia wyzwań rozwojowych naszego kraju, przede wszystkim w obszarze infrastruktury.

Mariusz Grendowicz, rozpoczynając zarządzanie PIRem powiedział: "Od tej chwili zaczynam intensywną pracę na rzecz spółki. W pierwszym okresie skoncentruję się na przejęciu od resortu skarbu kwestii związanych z organizacją PIR i wdrożeniem zasad jej funkcjonowania, które MSP dotychczas przygotowywało. Równolegle będę koncentrował się na selekcji pierwszych projektów, które będą przez spółkę realizowane."

Partnerem PIRu jest Bank Gospodarstwa Krajowego, który będzie udzielał kredytów i poręczeń.

Źródło: www.cire.pl

Udostępnij artykuł: