Polsko-Holenderskie Forum Biznesu

Aktualności

Zapraszamy na spotkanie informacyjne z panem Tomaszem Waźbińskim, kierownikiem Wydziału Handlu Promocji i Inwestycji Ambasady RP w Hadze ws. planowanej w dniach 24-25 listopada br. Misji Gospodarczej do Holandii.

Czas i miejsce spotkania

3 listopada 2016 r. (czwartek), godz. 11:00-13:00, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Skoczylasa 4., sala konferencyjnej na II piętrze

W ramach odbywającego 24 listopada 2016 r. Polsko-Holenderskiego Forum Biznesu w Niderlandach (Polish-Dutch Business Forum in The Netherlands) Samorząd Województwa Mazowieckiego pod przewodnictwem pana Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego planuje w dniach 24-25 listopada br. Misję Gospodarczą do Holandii.

Celem Misji jest kojarzenie potencjalnych partnerów handlowych i inwestycyjnych z Mazowsza 
i Niderlandów, a także promocja wizerunkowa Mazowsza jako regionu opierającego się na nowoczesnych rozwiązaniach i technologiach. Będzie to również okazja do nawiązania współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami z Mazowsza a ich niderlandzkimi odpowiednikami lub potencjalnymi partnerami.

Ze względu na holenderskie uwarunkowania rynkowe największe możliwości nawiązania współpracy mają następujące sektory:

  • budowlana
  • wodna
  • ochrony środowiska
  • infrastruktury (transportowa, logistyczna)
  • energetyczna
  • odnawialnych źródeł energii
  • planowania przestrzennego

Udział przedsiębiorców ww. branż pozwoli na nawiązanie konkretnych kontraktów handlowych podczas planowanych spotkań B2B z odpowiednio dobranymi podmiotami.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o dokonanie zgłoszenia na adres: agnieszka.jedrzejczak@mazovia.pl.

Formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj

Agnieszka Jędrzejczak
p.o. kierownika Biura Współpracy i Promocji Gospodarczej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Udostępnij artykuł: