Pomimo pandemii koronawirusa poziom wydatków ponad 60 proc. Polaków nie uległ zmianie

Finanse osobiste

Kobieta w maseczce trzymająca pieniądze
Fot. stock.adobe.com/surfmedia

Ponad 60% Polaków uważa, że pomimo pandemii poziom ich wydatków nie uległ zmianie. 33% stwierdziło, że ograniczyło niektóre wydatki, zaś 14% twierdzi, że ich wydatki wzrosły, wynika z badania przeprowadzonego przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA) wspólnie z Katedrą Badania Zachowań Konsumenckich Szkoły Głównej Handlowej. Dla porównania w Niemczech wydatki ograniczyło 22% respondentów, zaś na pytanie o zwiększenie wydatków w Niemczech uzyskano 7% pozytywnych odpowiedzi.

W badaniu pytano również respondentów o to, czy w ich osobistym odczuciu mają obecnie mniej, więcej czy może tyle samo pieniędzy do dyspozycji, biorąc pod uwagę wszystkie dochody i wydatki, niż przed pandemią. Ponownie najlepiej wypadli tu Niemcy, 56% badanych odpowiedziało, że więcej oraz Czesi – 54%. 10% badanych Polaków stwierdziło, że ma nawet więcej pieniędzy teraz niż przed pandemią, podano.

Aż 70 proc. Polaków posiada oszczędności

Z naszego badania wynika, że sytuacja Czechów i Niemców jest zbliżona w zakresie posiadanych środków, zdolności regulowania zobowiązań czy wydatków. Większość mieszkańców tych krajów nie odczuła negatywnych skutków pandemii. Polacy są w lepszym położeniu niż Włosi, jednak gorzej oceniają swoją sytuację niż dwa pozostałe kraje.

„Pozytywne jest, że nadal posiadamy spore oszczędności, aż 70% Polaków w badaniu odpowiedziało na to pytanie twierdząco. Zaskakuje jednak podejście do gospodarowania wolnymi środkami, ponieważ wciąż lokujemy ostrożnościowo i bardzo zachowawczo, zaś 39% ankietowanych w ogóle nie stara się zabezpieczać na wypadek innych nieprzewidzianych wydarzeń” – powiedziała prezes IZFiA Małgorzata Rusewicz, cytowana w komunikacie.

Czytaj także: Jak pandemia koronawirusa wpłynęła na dochody Polaków?

Badanie zostało przeprowadzone w sierpniu i wrześniu 2020 r. metodą CAWI (samodzielnie wypełniane ankiety online), na reprezentatywnych próbach mieszkańców Polski, Niemiec, Czech i Włoch w wieku 18-65 lat. Realizował je instytut badawczy ARC Rynek i Opinia.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: