Pomoc dla rolników już od października

Bankowość spółdzielcza

Od 3 października br. ARiMR ma zacząć przyjmować wnioski rolników o pomoc dla gospodarstw dotkniętych klęskami żywiołowymi. Pomoc należeć się będzie na każdy hektar dotkniętych np. suszą upraw rolnych - o ile szkody spowodowane suszą, huraganem, gradem, deszczem nawalnym, przymrozkami wiosennymi lub powodzią obejmują co najmniej 30 proc. uprawy.

Krajobraz wiejski
Fot. Pixabay.com

Od 3 października br. ARiMR ma zacząć przyjmować wnioski rolników o pomoc dla gospodarstw dotkniętych klęskami żywiołowymi. Pomoc należeć się będzie na każdy hektar dotkniętych np. suszą upraw rolnych - o ile szkody spowodowane suszą, huraganem, gradem, deszczem nawalnym, przymrozkami wiosennymi lub powodzią obejmują co najmniej 30 proc. uprawy.

#RobertAzembski: Pomoc zostanie pomniejszona o 1/2 tym rolnikom, którzy nie ubezpieczyli co najmniej połowy powierzchni upraw rolnych #ARiMR @PIU_org_pl

Ile za szkody?

Stawki pomocy wynoszą: 1000 zł w na 1 ha,  gdzie szkody dotknęły co najmniej 70 proc. danej uprawy; 500 zł - na 1 ha powierzchni uprawy, o szkodach pomiędzy 30 a 70 proc. uprawy, a także: 500 zł -  na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych, na której powstały szkody obejmujące co najmniej 70 proc. upraw oraz 250 zł, również na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych, gdzie szkody objęły od 30 do 70 proc. obszaru danej uprawy.Wnioski będą przyjmowały biura powiatowe ARiMR, zaś straty szacowane przez rolników są weryfikowane przez komisje urzędach wojewódzkich.Wypłaty mają charakter tzw. pomocy wyłączeniowej dla gospodarstw rolnych, tj. takiej, w których straty w dochodach wyniosą powyżej 30 proc. średniej produkcji rolnej z 3 poprzednich lat lub trzech z 5 lat -  po odjęciu wartości najwyższej i najniżej.

Premia dla ubezpieczających się

Przy stratach do 30 proc. średniej produkcji rolnej danego gospodarstwa udzielana pomoc przybierze formę de minimis, nie wymagającą notyfikacji UE.Warto przypomnieć, że pomoc zostanie pomniejszona o 1/2 tym rolnikom, którzy nie ubezpieczyli co najmniej połowy powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem jednak wieloletnich użytków zielonych.Tylko do 16 sierpnia 2018 r. same szkody w wyniku suszy zgłosiło 147 tys. gospodarstw rolnych na powierzchni prawie 2,5 mln ha upraw, w tym na ponad 227 tys. ha przekraczające aż 70% - wynika informacji Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.Te straty, już wówczas wstępnie oceniano w 16 województwach na 2 mld zł. 

Odtworzenie gospodarstwa

Rolnik dostaje dopłaty „klęskowe” na odtworzenie gospodarstwa. Gdy w grę wchodzi jego rozwój, małe lub średniej wielkości gospodarstwo rolne ma inne możliwości.Może skorzystać z innych form państwowej pomocy takich jak ulga inwestycyjna w podatku rolnym z tytułu wydatków na budowę lub modernizacje budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska, albo na zakup i zainstalowanie: deszczowni, urządzeń melioracyjnych i zaopatrzenia gospodarstwa w wodę, urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii.Odliczyć od podatku rolnego można 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych, przez okres 15 lat. Podobnie jest skonstruowana ulga na rozbudowę budynków gospodarskich dla dużych przedsiębiorców rolnych.

Pomoc dla młodych rolników

Z kolei młodzi rolnicy mogą liczyć na pomoc przy spłacie kredytu na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rolnego w wys.60% kwoty udzielonego kredytu (nie wyższą niż równowartość 70 tys. euro).Wszystkie grupy rolników mogą liczyć na na zwrot części akcyzy zawartej w oleju napędowym dla maszyn rolniczych.
Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: