Pomoc z PEFRON do uzyskania w powiecie

Samorząd

8 świętokrzyskich powiatów podpisało porozumienie, na mocy którego niepełnosprawni będą mogli uzyskać pomoc z PEFRON, składając wnioski w powiecie, nie jak dotąd w oddziale funduszu. Porozumienie podpisane w Kielcach nie jest jeszcze wiążące.

Program nosi nazwę „Aktywny samorząd” i daje większe możliwości na uzyskanie pomocy, gdyż niepełnosprawni będą składali wniosek bliżej swojego miejsca zamieszkania. Jednostki organizacyjne powiatu będą przyjmowały wnioski osób niepełnosprawnych dotyczące m.in. dofinansowania do zakupu wózka o napędzie elektrycznym, specjalistycznego sprzętu komputerowego, urządzeń lektorskich i brajlowskich czy pomocy w uzyskaniu prawa jazdy. PEFRON ma wspierać samorządy merytorycznie.

Kielecki starosta jeszcze nie podpisał porozumienia, ponieważ chce negocjować z PEFRON zwiększenie procentu środków, które będą przeznaczone na obsługę programu.

Porozumienia między PEFRON a powiatami mają zostać podpisane w całej Polsce do 15 czerwca 2012. Na realizację programu PEFRON przeznaczył w bieżącym roku kwotę 115 mln zł.

źródło: www.samorzad.lex.pl

Udostępnij artykuł: