Pomocna placówka, dobra infolinia i polski kapitał, czyli co seniorki cenią w bankach

Polecamy

Seniorki, dużo bardziej niż seniorzy cenią sobie bezpośredni kontakt z pracownikami banku. Ponad 56 proc. kobiet powyżej 55 roku życia, które korzystają z usług bankowych deklaruje, że pomocni pracownicy banku w oddziale to najważniejsza cecha banku. Podobnie uważa tylko 36 proc. mężczyzn - wynika z najnowszego badania Instytutu Badania Opinii Homo Homini pt. "Bankowość wśród seniorów".

Seniorki, dużo bardziej niż seniorzy cenią sobie bezpośredni kontakt z pracownikami banku. Ponad 56 proc. kobiet powyżej 55 roku życia, które korzystają z usług bankowych deklaruje, że pomocni pracownicy banku w oddziale to najważniejsza cecha banku. Podobnie uważa tylko 36 proc. mężczyzn - wynika z najnowszego badania Instytutu Badania Opinii Homo Homini pt. "Bankowość wśród seniorów".

Dla pań bardzo ważna jest nie tylko osobista pomoc pracowników w placówce, ale także na infolinii banku. Prawie połowa wszystkich respondentek (45 proc.) wskazuje ten wyróżnik banku jako najważniejszy, a podobnego zdania jest  niespełna ⅓ ankietowanych mężczyzn. Dla seniorek ważniejsza niż dla panów jest także stabilność finansowa instytucji, w której mają konto. Ponadto, blisko 7 na 10 kobiet uważa, że polski kapitał banku to istotna cecha przy wyborze banku. Wśród mężczyzn taka deklaracja uzyskała 51 proc. wskazań.

Nasze badanie pokazuje, że seniorki są znacznie bardziej konserwatywne przy ocenie najważniejszych cech instytucji finansowych. Liczy się dla nich bezpośredni kontakt z pracownikiem oraz stabilność i pochodzenie banku - mówi Marcin Duma, prezes Instytutu Badania Opinii Homo Homini. - Mężczyźni przywiązują do tego nieco mniejszą wagę, chodź i w ich przypadku są to kluczowe cechy instytucji finansowej. Dodatkowo, kobiety częściej, sugerują się opinią znajomych lub rodziny dotyczącej banku - dodaje. Także własne doświadczenia z bankiem stanowią dla Pań istotniejszy element oceny banku - 52 proc. badanych przyznało najwyższą ocenę tej deklaracji (wśród mężczyzn miała ona 47 proc. wskazań).

Z jakich produktów bankowych najczęściej korzystają panie w wieku 55+? Najczęściej jest to karta płatnicza (45 proc. wskazań jako produkt używany w ciągu ostatnich 6 miesięcy) oraz konto oszczędnościowe. Trzecie miejsce i blisko 30 proc. wskazań zajęła lokata bankowa. Mężczyźni natomiast nieco częściej korzystają z kart płatniczych, a rzadziej z kont oszczędnościowych. - Z badania można wysnuć wniosek, że seniorki częściej myślą o oszczędzaniu niż wydawaniu. To może także tłumaczyć przykładanie większego znaczenia do kwestii bezpieczeństwa, wielkości oraz krajowego pochodzenia instytucji finansowej - podsumowuje Marcin Duma.

Źródło: Instytut Badania Opinii Homo Homini

Udostępnij artykuł: