Pomocowe dodatki do ROR-ów

Finanse i gospodarka

Dodawane do kont bankowych usługi assistance podnoszą atrakcyjność rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych - tak uważa 68 proc. właścicieli ROR-ów. Mondial Assistance sprawdziło, jakie dodatki do kont oferują największe banki w Polsce.

Dodawane do kont bankowych usługi assistance podnoszą atrakcyjność rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych - tak uważa 68 proc. właścicieli ROR-ów. Mondial Assistance sprawdziło, jakie dodatki do kont oferują największe banki w Polsce.

Przy Eurokoncie Aktywnym Banku Pekao można znaleźć assistance domowy, pomoc informatyka w razie awarii komputera, assistance medyczny, samochodowy, informacyjny oraz osobistego asystenta. Dodatki pomocowe oferuje też Alior Bank, który obok assistance do konta ma kartę kredytową wyposażoną w pakiet dla kobiet.

Millennium przy swojej karcie kredytowej Impresja również oferuje bezpłatny pakiet dedykowany kobietom. Eurobank skupił się zaś na usługach dla domu i jego mieszkańców. Większość pakietów assistance jest bezpłatna, ale są banki, które pobierają za nie dodatkową opłatę - np. mBank wycenia je między 7 a 21 zł.

"Badania wskazują, że assistance jest produktem lojalizującym, docenianym przez klientów w bankach nawet bardziej niż u ubezpieczycieli. To, nad czym powinny mocniej pracować banki i firmy assistance, to budowanie świadomości wśród klientów" - podkreśla Tomasz Brożyna, dyrektor Sprzedaży i Marketingu w Mondial Assistance.

Źródło: Polska Izba Ubezpieczeń

Udostępnij artykuł: