Pomorskie uchwaliło plan działania POKL na 2012 rok

Samorząd

Urząd marszałkowski województwa pomorskiego zatwierdził plany działania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na 2012 rok. Rozwój przedsiębiorczości, edukacji, konkurencyjności firm, aktywizacja społeczna i zawodowa - to główne cele, na które samorząd województwa pomorskiego wyda 340 mln zł.

Urząd marszałkowski województwa pomorskiego zatwierdził plany działania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na 2012 rok. Rozwój przedsiębiorczości, edukacji, konkurencyjności firm, aktywizacja społeczna i zawodowa - to główne cele, na które samorząd województwa pomorskiego wyda 340 mln zł.

Pieniądze przekazane zostaną jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom pozarządowym, placówkom edukacyjnym i szkołom, przedsiębiorcom oraz placówkom pomocy społecznej i powiatowym urządom pracy - dotacje przeznaczone mają być na realizację najlepszych projektów.

Cześć pieniędzy będzie przekazana także szkołom zawodowym. Taki zastrzyk pomocy finansowej ma przyczynić się do zmodernizowania bazy dydatktycznej i dostosowania kierunków kształcenia do wymagań rynku pracy.

Dla mieszkańcow mniejszych miejscowości mają zostać zorganizowane kursy języków obcych oraz kursy komputerowe. Przedsiębiorcy będą mogli starać się o dofinansowanie działań wpływających na podniesienie konkurencyjności firm.

W roku ubiegłym do rozdysponowania było 261,5 mln zł, co skutkowało podpisaniem 354 umów. W tym roku szacuje się, że będzie ich więcej.

Źródło: www.samorzad.infor.pl

Udostępnij artykuł: