Ponad 1,8 mld zł zaległości firm

Raporty

Na 437 tys. działających w Polsce spółek prawa handlowego zarejestrowanych w KRS, problemy finansowe ujawnione w BIG InforMonitor ma 55 450. Oznacza to, że co ósme przedsiębiorstwo nie zawsze jest chętne aby zapłacić w terminie, najczęściej za otrzymany towar, ubezpieczenie, usługi telekomunikacyjne czy leasing. Czasami chodzi o rachunek na 500 zł, ale są też faktury idące w miliony. Rekordzista nie przelał na konto dostawcy 10 mln zł.

Na 437 tys. działających w Polsce spółek prawa handlowego zarejestrowanych w KRS, problemy finansowe ujawnione w BIG InforMonitor ma 55 450. Oznacza to, że co ósme przedsiębiorstwo nie zawsze jest chętne aby zapłacić w terminie, najczęściej za otrzymany towar, ubezpieczenie, usługi telekomunikacyjne czy leasing. Czasami chodzi o rachunek na 500 zł, ale są też faktury idące w miliony. Rekordzista nie przelał na konto dostawcy 10 mln zł.

BIG InfoMonitor w prowadzonym przez siebie rejestrze dłużników sprawdziło ile firm zarejestrowanych w KRS (nie ma tam firm prowadzonych na zasadach działalności gospodarczej), nie płaci w terminie za zobowiązania, za jakie najczęściej są wpisywane do BIG i gdzie w Polsce mieszczą się ich siedziby.

Na 437 tys. działających w Polsce firm  w rejestrze BIG InforMonitor notowanych jest 55 450, czyli blisko 13 proc. Ich łączne zobowiązania, przeterminowane powyżej 60 dni na co najmniej 500 zł przekraczają 1,8 mld zł. Najczęstszym powodem obecności w BIG InfoMonitor są rachunki za telefon i internet, składki ubezpieczeniowe, raty leasingu i usługi faktoringu. Liczne są także długi z tytułu niezapłaconych faktur za bliżej nieopisane usługi i towary, czynsz i wynajem lokalu, pożyczki, płatności za dostawę wody i odprowadzanie ścieków, a nawet wywóz śmieci. Sporą część stanowią też nieuregulowane zobowiązania, których wierzyciel dochodził wcześniej na drodze sądowej i obecnie w rejestrze dłużników widnieją jako wyroki sądowe z tytułem wykonawczym. Ich wartość sięga 208 mln złotych, a dług należy do blisko 20 tys. firm.

Najwięcej firm z zaległościami znajduje się na Mazowszu, Śląsku i Wielkopolsce. Nie jest to jednak zaskakujące, ponieważ według KRS w tych regionach funkcjonuje najwięcej spółek prawa handlowego. Tylko w województwie mazowieckim swoją siedzibę ma co czwarta (26 proc.) spółka. Z kolei w Wielkopolsce i na Śląsku według KRS zarejestrowanych jest po 9 proc. przedsiębiorstw które sprawdziliśmy w BIG InfoMonitor.

- Rosnąca liczba firm wpisanych do rejestru dłużników, mimo dobrej koniunktury gospodarczej, pokazuje, że coraz więcej przedsiębiorców używa Biura Informacji Gospodarczej jako sposobu na dochodzenie swoich należności. Fakt, że wśród wierzycieli na pierwszy plan wybija się branża finansowa i telekomunikacyjna pokazuje jednak, że część przedsiębiorców, ze względu na relacje handlowe, wciąż ma opory aby skorzystać z wpisu dłużnika do BIG, ale wraz z dojrzewaniem rynku z pewnością się to zmieni - mówi z przekonaniem Mariusz Hildebrand, wiceprezes BIG InfoMonitor.

Jego zdaniem przedsiębiorcy wahający się, w imię relacji, wpisywać dłużników do BIG czy nie, na pewno powinni jednak sprawdzać w BIG z kim podejmują współpracę. Tym bardziej, że nie jest do tego potrzebna zgoda weryfikowanej firmy. - Wystarczy znać NIP i już będzie wiadomo, czy potencjalny kontrahent to jedna z siedmiu firm, które nie mają zaległości czy też ta ósma, która nie płaci. Prawdopodobieństwo złego trafienia jest niestety znacznie wyższe niż wygranej w loterii - dodaje Mariusz Hildebrand.

Rachunki za telefon i internet

Po długach z wyroków sądowych na kwotę 208 mln zł, należących do około 20 tys. firm, na drugiej pozycji znalazły się zaległości z tytułu nieopłaconych rachunków za telefon i internet. Ich suma przekroczyła już 87 mln złotych. Przeciętnie na firmę przypada kwota 12,6 tys. zł. Dominują tu dłużnicy z Mazowsza z łącznym obciążeniem przekraczającym 26 mln zł. Następne w kolejności są spółki ulokowane na Śląsku i w Wielkopolsce. Firma z rekordowym długiem za telefon pochodzi jednak z Pomorza - wydzwoniła i nie zapłaciła 599 tys. zł.

Ubezpieczenia i leasing

Na trzecim miejscu pod względem wartości nieuregulowanych zobowiązań przedsiębiorstw znajdują się w BIG InfoMonitor płatności wobec firm leasingowych. Jest to niemal 60 mln zł. Choć kwota spora to firm nieopłacających terminowo rat leasingu jest niespełna tysiąc. Bardzo licznie w bazie BIG InfoMonitor reprezentowani są natomiast dłużnicy firm ubezpieczeniowych jest ich prawie 8 700 z sumą zaległości ponad 39 mln zł.

W tych przypadkach również największe zadłużenia występują na Mazowszu, Śląsku oraz Wielkopolsce. Rekordowa kwota do spłaty z tytułu umowy leasingu należy do firmy z woj. mazowieckiego i wynosi 1,6 mln złotych. Z kolei największe zobowiązania wynikające z umowy ubezpieczenia sięgają 132 tys. zł i dotyczą firmy ze wschodniej części Polski, z Podlasia.

Firmy nie płacą za towar i świadczone usługi innym firmom

Kolejna grupa zobowiązań pochodzi z umów sprzedaży i umów o świadczenie usług. W sumie 9 559 firm znalazło się Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor dlatego, że nie zapłaciły za wykonane dla niej usługi, bądź zakupiły towar. To druga, pod względem liczebności grupa firm po dłużnikach wpisanych na podstawie wyroku sądowego (prawie 20 tys.). Zarejestrowane na Mazowszu firmy zalegają za zakupiony towar na kwotę ponad 10 mln zł, a za brak zapłaty za wykonane usługi na ponad 4 mln zł. W tej kategorii do czołówki wchodzą również przedsiębiorstwa z siedzibami w województwach: lubelskim, zachodniopomorskim, łódzkim oraz śląskim.

Firma z największym nieterminowym długiem za nieopłacony towar pochodzi z Lubelszczyzny i ma do oddania prawie 10 mln zł. Rekord przedsiębiorstwa w ramach braku zapłaty za wykonane na jej rzecz usługi wynosi 2 mln zł i należy do firmy z województwa łódzkiego. Suma zaległości z tytułu sprzedaży oraz usług wynosi prawie 74 mln złotych.

Analiza BIG InfoMonitor uwzględnia również długi, które nie mają podanego tytułu zaległości.

Źródło: BIG InfoMonitor

Udostępnij artykuł: