Ponad 1 mld zł aktywów netto Altus FIO Parasolowego, zarządzanego przez giełdowe Altus TFI S.A.

Finanse i gospodarka

Aktywa Altus FIO Parasolowego, zarządzanego przez niezależne Altus TFI S.A. przekroczyły 1 mld zł. To efekt napływu środków, stóp zwrotu wypracowanych przez zarządzających oraz systematycznego poszerzania listy dystrybutorów i palety subfunduszy. Altus TFI S.A., które oferuje obecnie dziewięć strategii inwestycyjnych, w tym roku przygotuje dla klientów detalicznych kolejne subfundusze.

Aktywa Altus FIO Parasolowego, zarządzanego przez niezależne Altus TFI S.A. przekroczyły 1 mld zł. To efekt napływu środków, stóp zwrotu wypracowanych przez zarządzających oraz systematycznego poszerzania listy dystrybutorów i palety subfunduszy. Altus TFI S.A., które oferuje obecnie dziewięć strategii inwestycyjnych, w tym roku przygotuje dla klientów detalicznych kolejne subfundusze.

Notowane na parkiecie podstawowym warszawskiej giełdy niezależne Altus TFI S.A., specjalizujące się w tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi dedykowanymi dla zamożnych inwestorów prywatnych oraz klientów instytucjonalnych równolegle dynamicznie rozwija się w segmencie funduszy inwestycyjnych otwartych. 28 września 2012 r. firma wprowadziła na masowy rynek Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, oferując na początek klientom detalicznym cztery subfundusze: Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny, Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego, Altus Akcji oraz Altus Short. 24 kwietnia br. - w nieco ponad dwa i pół roku od rozpoczęcia działalności Altus FIO Parasolowego - jego aktywa przekroczyły barierę 1 mld zł. - Wejście w segment funduszy inwestycyjnych otwartych jest częścią naszej średnioterminowej strategii rozwoju, zakładającej m.in. dywersyfikację źródeł przychodów przy jednoczesnym wzroście liczby funduszy i wartości zarządzanych aktywów - mówi Piotr Osiecki, prezes Altus TFI S.A. - Rynkowy sukces Altus FIO Parasolowego, którego przejawem jest stały napływ środków i wzrost wartości zarządzanych aktywów nie byłby możliwy bez stóp zwrotu wypracowanych przez zarządzających oraz doskonałej współpracy z dystrybutorami, którzy umożliwili nam dotarcie do klientów detalicznych - dodaje Piotr Osiecki.

150507.1.mld.01.600x

Wzrost aktywów Altus FIO Parasolowego to także efekt systematycznego poszerzania oferty o kolejne subfundusze. W 2013 r. klienci detaliczni zyskali możliwość inwestycji w jednostki uczestnictwa trzech nowych subfunduszy: Altus Stabilnego Wzrostu (wprowadzony 31 maja), Altus Aktywnego Zarządzania (30 sierpnia) oraz Altus Pieniężny (22 listopada). 14 kwietnia ub.r. paleta dostępnych strategii powiększyła się o Altus Nowej Europy oraz Altus Optymalnego Wzrostu. Obecnie w ramach Altus FIO Parasolowego dostępnych jest dziewięć subfunduszy:

150507.1.mld.02.600x

150507.1.mld.03.600xJednostki subfunduszy Altus FIO Parasolowego są bardziej dostępną inwestycją niż certyfikaty funduszy zamkniętych - pierwsza minimalna wpłata wynosi 1 tys. zł, a każda następna minimalna wpłata 100 zł. Obecnie każdy inwestor zainteresowany inwestycjami w subfundusze Altus FIO Parasolowego może otworzyć rejestr i kupić jednostki uczestnictwa przez stronę internetową firmy (http://www.altustfi.pl/aktualnosc/otwieranie-rejestru-przez-internet). Są one dostępne także u 15 zewnętrznych dystrybutorów, w 5 bankach (m.in.: ING Bank Śląski S.A., Raiffeissen Polbank, mBank S.A.), 3 biurach maklerskich (m.in. Dom Maklerski BOŚ S.A., DM Banku BPS S.A.) oraz u 7 niezależnych pośredników, (m.in.: Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o., Dom Kredytowy Notus S.A.). W subfundusze Altus FIO Parasolowego można też zainwestować poprzez ubezpieczenia na życie z funduszami kapitałowymi oferowane przez różne zakłady ubezpieczeń. - Utrzymanie tempa pozyskiwania aktywów do Altus FIO Parasolowego wymaga od nas systematycznego rozbudowywania sieci dystrybucji, co robimy. W tym roku do grona naszych dystrybutorów dołączył m.in. Noble Bank, w którego 16 oddziałach, zlokalizowanych w centrach największych polskich miast, fundusze oferuje ponad stu private bankierów. Negocjujemy też kolejne umowy dystrybucyjne z czołowymi instytucjami finansowymi - mówi Piotr Osiecki, prezes Altus TFI S.A. - W 2015 r. chcemy kontynuować naszą strategię wzrostu aktywów Altus FIO Parasolowego, zwłaszcza w produktach o strategiach akcyjnych, bo naszym zdaniem mogą dać inwestorom w tym roku atrakcyjne stopy zwrotu - dodaje Piotr Osiecki.

Niezależne Altus TFI S.A. działa na polskim rynku ponad sześć lat. 2 grudnia 2008 r. firma otrzymała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności, w tym na tworzenie i zarządzaniem funduszami, a 16 czerwca 2010 r. zezwolenie na zarządzanie portfelami instrumentów finansowych. Towarzystwo nie należy do żadnej kapitałowej grupy bankowej czy ubezpieczeniowej - jego założycielami są m.in. Piotr Osiecki (największy akcjonariusz) i Andrzej Zydorowicz, obaj od kilkunastu lat związani z polskim rynkiem kapitałowym. Akcjonariuszami są także zarządzający funduszami, co stabilizuje politykę inwestycyjną firmy. Od 11 lipca ub.r. akcje Altus TFI S.A. są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (indeksy: WIG250, WIG-Poland). Wejście na główny parkiet giełdy wraz z systematycznym zdywersyfikowanym wzrostem liczby funduszy oraz wartości zarządzanych aktywów, są podstawą średnioterminowej strategii spółki, którą zarząd konsekwentnie realizuje. Sytuacja finansowa towarzystwa od początku działalności jest bardzo stabilna - w 2014 r. Altus TFI S.A. wypracowało 36,16 mln zł zysku netto, przy 90,51 mln zł przychodów netto ze sprzedaży, co daje mu pierwszą pozycję pod względem rentowności spośród TFI notowanych na warszawskiej giełdzie.

Tomasz Brzeziński

Udostępnij artykuł: