Ponad 10 mld zł odszkodowań z polis OC i AC w 2017 r.

Finanse osobiste

Blisko 10,2 miliarda złotych odszkodowań - czyli o ponad 6 proc. więcej niż rok wcześniej - wypłacili w 2017 roku ubezpieczyciele za wypadki drogowe w Polsce. Tak wynika z wstępnego podsumowania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, opartego o wypłaty z polis OC i AC, zaraportowane dotychczas przez ubezpieczycieli do ogólnopolskiej bazy polis komunikacyjnych OI UFG.

Rozbity samochód
For. Pixabay.com

Blisko 10,2 miliarda złotych odszkodowań - czyli o ponad 6 proc. więcej niż rok wcześniej - wypłacili w 2017 roku ubezpieczyciele za wypadki drogowe w Polsce. Tak wynika z wstępnego podsumowania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, opartego o wypłaty z polis OC i AC, zaraportowane dotychczas przez ubezpieczycieli do ogólnopolskiej bazy polis komunikacyjnych OI UFG.

#UFG: blisko 10,2 miliarda złotych odszkodowań, o ponad 6 proc. więcej niż rok wcześniej wypłacili w 2017 r. #ubezpieczyciele za #wypadki drogowe w Polsce #OC #AC #ubezpieczenia

Ofiary wypadków i ich bliscy otrzymali w ubiegłym roku z ubezpieczeń OC sprawców wypadków - blisko 6 miliardów złotych, reszta odszkodowań, czyli 4,2 miliarda złotych - wypłacona została z dobrowolnych polis autocasco. W tym czasie do ubezpieczycieli zgłoszonych zostało prawie 1,7 miliona szkód z obu rodzajów tych polis, łącznie.- Statystyki ubezpieczycieli pokazują, że najwięcej wypadków, z których następnie doszło do zgłoszenia szkody z polisy OC miało miejsce w październiku - 9,3 procent z nich zdarzyło się w tym miesiącu oraz w maju - 8,7 procent – mówi Elżbieta Wanat-Połeć, prezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Najczęściej dochodziło do nich w piątki – 18 procent zdarzyło się w tym dniu tygodnia. Z kolei wypadki, z których najczęściej zgłaszane były szkody z auto casco miały również miejsce w maju (9,2 proc.) oraz w czerwcu (9 proc.). Najczęściej dochodziło do nich w poniedziałki (17,4 procent), najrzadziej zaś w niedziele (9,1 procent), podobnie jak z OC (7,7 procent).

Dane zgromadzone w bazie OI UFG pokazują też, że w 2017 roku przybyło ponad 840 tysięcy pojazdów z polisami OC. Oznacza to, że po polskich drogach mogło poruszać się w końcu minionego roku - 23,8 milionów pojazdów z ubezpieczeniem OC, o 4 procent więcej niż rok wcześniej.Biuletyn informacyjny Ośrodka Informacji UFG publikowany jest na www.ufg.pl w zakładce ‘O UFG’. Zawarte w nim zestawienia przygotowane zostały według stanu bazy na dzień 21 lutego 2018 roku.Wykres: Liczba polis OC, aktywnych na koniec okresu

Źródło: OI UFG

 
Udostępnij artykuł: