Ponad 10 mln zł zysku netto Grupy DM IDMSA w I kwartale

Finanse i gospodarka

Grupa DM IDMSA odnotowała w I kwartale br. zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 10,1 mln zł. Jednostkowy zysk netto brokera osiągnął poziom 1,4 mln zł.

Działania, które podjęliśmy w odpowiedzi na problemy z drugiej połowy ub.r. dają już wymierne efekty. Realizowany intensywnie proces oddłużania Grupy w połączeniu z bardzo ścisłą dyscypliną kosztową we wszystkich spółkach sprawiły, że pierwszy kwartał, który nie był udany na rynku finansowym, zakończyliśmy na wyraźnym plusie. Po trzech kwartałach słabych wyników uważamy to za duży sukces – wyjaśnia Grzegorz Leszczyński, Prezes Zarządu DM IDMSA.

W I kwartale br. koszty działalności podstawowej DM IDMSA spadły o ponad jedną trzecią. Na poziomie skonsolidowanym spadek ten był jeszcze większy i wyniósł blisko 50 proc. Grupa DM IDMSA kontynuowała również proces redukcji zadłużenia. W efekcie skonsolidowane zobowiązania finansowe spadły w ciągu ostatnich 12 miesięcy aż o 48 proc. (z 538,5 mln zł do 280,7 mln zł). W samym I kwartale doszło do redukcji zadłużenia o 14 proc.

Zmniejszenie zadłużenia zaowocowało bardzo wyraźnym spadkiem kosztów finansowych – na poziomie Grupy obniżyły się one o 7,3 mln zł (z 15,6 mln zł do 8,3 mln zł – spadek o 47 proc. r/r), natomiast w przypadku DM IDMSA było to 5 mln zł (z 9,5 mln zł do 4,5 mln zł – spadek o 53 proc. r/r).

Dobrymi wynikami za pierwszy kwartał może się też pochwalić spółka zależna Electus, która zarobiła na czysto 6,7 mln zł.

Electus blisko 2-krotnie zwiększył swoje przychody w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Koszty spadły i w efekcie zysk netto był 9-krotnie wyższy niż w I kwartale 2012 r. Widać więc, że prowadzona w ubiegłym roku restrukturyzacja przyniosła dobre wyniki. W jej ramach zadłużenie odsetkowe spółki spadło w ciągu ostatnich 12 miesięcy o połowę – z 206,6 mln zł do 103,1 mln zł – wyjaśnia Rafał Abratański, Członek Zarządu DM IDMSA.

DM IDMSA zorganizował w tym roku emisje akcji i obligacji o wartości 131,3 mln zł.

Jesteśmy cały czas obecni na rynku i pozyskujemy kolejne projekty. W tym roku zrealizowaliśmy już m.in. oferty obligacji oraz warrantów zamiennych na akcje Ganta, emisję obligacji BBI Zeneris, a także ofertę warrantów zamiennych na akcje Bumechu. W najbliższych dniach startujemy z IPO Global Cosmed i wszystko wskazuje na to, że emisja zakończy się sukcesem – podsumowuje Prezes Leszczyński.

Źródło: DM IDMSA

Udostępnij artykuł: