Ponad 160 mln zł ulokowanych w funduszach inwestycyjnych Raiffeisen Polbank

Bankowość

.Aktywa Raiffeisen Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego przekroczyły 118 mln zł, a liczba inwestorów to ponad 4 tys. osób; Fundusz oferowany jest od lipca 2014 r.; Razem z funduszem zamkniętym FWR Selektywny FIZ, oferowanym klientom bankowości prywatnej, środki zaangażowane w fundusze inwestycyjne Raiffeisen Polbanku wynoszą ponad 163 mln zł.

.Aktywa Raiffeisen Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego przekroczyły 118 mln zł, a liczba inwestorów to ponad 4 tys. osób; Fundusz oferowany jest od lipca 2014 r.; Razem z funduszem zamkniętym FWR Selektywny FIZ, oferowanym klientom bankowości prywatnej, środki zaangażowane w fundusze inwestycyjne Raiffeisen Polbanku wynoszą ponad 163 mln zł.

Aktywa zgromadzone przez klientów w Raiffeisen SFIO Parasolowy przekroczyły na początku listopada 2014 r. kwotę 118 mln zł. Razem z funduszem zamkniętym FWR Selektywny FIZ, który kierowany jest wyłącznie do klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen, aktywa funduszy Raiffeisen Polbanku wynoszą już ponad 163 mln zł. Struktura aktywów w poszczególnych subfunduszach wskazuje, że klienci najchętniej lokują środki w bezpieczne strategie.
141120.subfundusz.tabela.01.600

"Klienci w ostatnim czasie coraz chętniej lokują środki w funduszach inwestycyjnych, do czego zachęca ustawiczny spadek oprocentowania depozytów bankowych. Dlatego liczymy na dalszy regularny przyrost wartości aktywów, które klienci oddają nam w zarządzanie. Widzimy, że zaproponowana przez nas strategia inwestycyjna poszczególnych subfunduszy się sprawdza. Nie nastawialiśmy się na krótkoterminowy szybki wzrost wartości jednostek, naszym celem jest unikanie strat i zapewnienie, by w długim okresie inwestorzy byli usatysfakcjonowani stopą zwrotu" - mówi Anna Cytowska, Menedżer ds. Funduszy Inwestycyjnych w Raiffeisen Polbanku.

Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy oferowany jest w ponad 300 oddziałach banku oraz przez Internet. Poszczególne Subfundusze można nabyć także w ramach Programu Systematycznego Inwestowania "Małe Wielkie Oszczędności" oraz w ramach Pakietu Kapitalny Zysk wraz z atrakcyjnie oprocentowaną 3- lub 6-miesięczną lokatą na 4% lub 5%. W tych dwóch produktach klient dodatkowo wybiera jeden z czterech portfeli zbudowanych z subfunduszy Raiffeisen Polbanku. Udział procentowy subfunduszy w portfelach został przygotowany tak, aby akceptowany przez klientów poziom ryzyka zachować w każdej sytuacji rynkowej.
141120.subfundusz.tabela.02.600141120.portfele.01.783

Trzy z subfunduszy Raiffeisen SFIO Parasolowy są zarządzane na zlecenie banku przez ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, zaś subfundusz Raiffeisen Globalnych Możliwości przez wiedeński Raiffeisen Capital Management. Fundusze są zarządzane aktywnie, alokacja środków jest bardzo elastyczna, co pozwala na efektywne reagowanie na sytuację rynkową. Podstawową zasadą działania jest unikanie strat przy jednoczesnym dążeniu do generowania dodatniej stopy zwrotu niezależnie od warunków rynkowych.

Źródło: Raiffeisen Bank Polska S.A.

Udostępnij artykuł: