Ponad 2/3 pożyczkobiorców ma do spłaty więcej niż jedną pożyczkę

Finanse osobiste

Wzrasta przeciętna wartość udzielanych pożyczek, a prawie 70% klientów instytucji pożyczkowych decyduje się na kolejną pożyczkę, mimo już posiadanych zobowiązań kredytowych ‒ podkreśla Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

pożyczki
Fot. stock.adobe.com /fizkes

Wzrasta przeciętna wartość udzielanych pożyczek, a prawie 70% klientów instytucji pożyczkowych decyduje się na kolejną pożyczkę, mimo już posiadanych zobowiązań kredytowych ‒ podkreśla Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

W pierwszej połowie 2020 r. zwiększyła się znacząco wartość udzielanych pożyczek ‒ wskazują wyniki badania „Sektor instytucji pożyczkowych w I półroczu 2020 r.” Związku Przedsiębiorstw Finansowych.

Wśród klientów, którym udzielono pożyczki w ostatnim kwartale, prawie 1/4 miała co najmniej 3 inne aktywne pożyczki.

W minionym półroczu, w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r., odnotowano wzrost o 19,2% przeciętnej wartości udzielonej pożyczki (w ujęciu bezwzględnym o 488 PLN), a w porównaniu z wartością obliczoną dla całego 2019 roku wzrost był na poziomie 12% (bezwzględnie o 324 PLN).

Czytaj także: W sierpniu nadal trwała zapaść na rynku pożyczkowym

Nawet 3 inne aktywne pożyczki jednocześnie

Jednocześnie blisko 70% klientów instytucji pożyczkowych decyduje się na kolejną pożyczkę mając już do spłaty inne zobowiązania kredytowe[1]. Wśród klientów, którym udzielono pożyczki w ostatnim kwartale, prawie 1/4 miała w momencie podjęcia nowego zobowiązania co najmniej 3 inne aktywne pożyczki.

‒ Pożyczki pieniężne wielokrotnie stanowią źródło pokrycia bieżących wydatków dla konsumenta lub niedoboru w budżecie domowym. W czasach kryzysu gospodarczego, kiedy pogarsza się sytuacja indywidualnego konsumenta, może dojść do sytuacji, w których liczba zaciągniętych zobowiązań jest większa, niż zazwyczaj.

Najważniejsza jest jednak zdolność do spłaty pożyczek, co jest wypadkową stanu budżetu domowego. Jeśli ten się pogarsza i widoki na spłatę kolejnego zobowiązania są złe, powinniśmy zrezygnować z tej formy finansowania – ocenia Marcin Czugan, Prezes Zarządu ZPF.

Czytaj także: Aż 95 procent odrzuconych wniosków o pożyczki na portalach porównywarkowych

Spadek liczby i wartości udzielanych pożyczek

Zwiększony popyt na finansowanie nie przekłada się jednak na jego dostępność. Po niekorzystnych dla branży pożyczkowej orzeczeniach sądowych (tzw. małe TSUE) oraz wprowadzeniu przepisów I tarczy antykryzysowej (obniżenie maksymalnych kosztów pozaodsetkowych) wiosną bieżącego roku branża odnotowała wyraźny spadek liczby i wartości udzielanych pożyczek.

Najważniejsza jest jednak zdolność do spłaty pożyczek, co jest wypadkową stanu budżetu domowego.

W pierwszej połowie 2020 roku instytucje pożyczkowe uczestniczące w badaniu ZPF udzieliły pożyczek na cele konsumpcyjne o wartości 560,5 mln PLN.

Jest to wartość niższa o 25,6% (bezwzględnie o 193,31 mln PLN) od tej odnotowanej w pierwszej połowie 2019 roku.


[1] Według danych Credit-Check.pl CRIF Poland, stan na październik 2020

Udostępnij artykuł: