Ponad 2-krotne zwiększenie wartości zysku netto – raportuje Sevenet S.A. po I kwartale roku finansowego 2013/2014 (III kwartał 2013 roku)

Finanse i gospodarka

Wartość zysku netto w wysokości 256.990 PLN na koniec pierwszego kwartału roku obrotowego Spółki jest większy o ponad 140% w stosunku do wartości zysku analogicznego okresu w roku ubiegłym (wyniósł 107.030,- PLN) - takie są najważniejsze dane finansowe zaprezentowane w raporcie po III kwartale 2013 roku (I kwartale roku obrotowego 2012/2013) przez Spółkę Sevenet S.A., która świadczy usługi z branży teleinformatycznej i komunikacji biznesowej.

Wartość zysku netto w wysokości 256.990 PLN na koniec pierwszego kwartału roku obrotowego Spółki jest większy o ponad 140% w stosunku do wartości zysku analogicznego okresu w roku ubiegłym (wyniósł 107.030,- PLN) - takie są najważniejsze dane finansowe zaprezentowane w raporcie po III kwartale 2013 roku (I kwartale roku obrotowego 2012/2013) przez Spółkę Sevenet S.A., która świadczy usługi z branży teleinformatycznej i komunikacji biznesowej.

Zysk netto większy o ponad 140%

Po pierwszym kwartale roku obrotowego 2013/2014 Spółka osiągnęła zysk netto w wartości 256,99 tys. złotych wobec kwoty 107,03 tys. złotych po pierwszym kwartale roku obrotowego 2012/2013. Jednym z czynników mającym wpływ na zwiększenie zysku netto jest poprawa wyników na działalności finansowej Spółki. W prezentowanym kwartale nastąpił niewielki 9% spadek przychodów ze sprzedaży w porównaniu do pierwszego kwartału poprzedniego roku obrotowego - odpowiednio 11 241,82 tys. złotych do 12 394,21 tys. złotych.

Wykres 1. Zysk netto w tys. PLN za Q1  lat obrotowych 2013/2014 i 2012/2013
131116.sevenet.wykres.01.596x260

"W bieżącym kwartale zanotowaliśmy ponad 140% wzrostu zysku netto pomimo niewielkiego spadku przychodów ze sprzedaży. Możliwe to było dzięki poprawie wyniku na działalności finansowej. Konsekwentnie realizowany przez Spółkę program zabezpieczenia negatywnego wpływu kursu walutowego przynosi pożądane efekty. Naszymi głównymi dostawcami oprogramowania i systemów komputerowych są zagraniczne podmioty, dlatego też wdrożenie programu było trafną decyzją strategiczną Spółki" - komentuje Rafał Chomicz, Prezes Zarządu Sevenet S.A.

Podbój nowych sektorów rynku

Dynamika wzrostu liczby nowych klientów oraz zwiększenie udziału w sprzedaży do klientów z poza rynków w których Spółka zawsze miała dobre wyniki, potwierdza efektywność prowadzonej polityki dywersyfikacji odbiorców usług Sevenet.

O 70% więcej nowych unikalnych klientów

W I kwartale roku obrotowego 2013/2014 Spółka zarejestrowała sprzedaż do 75 unikalnych klientów (wzrost o 39%). Spośród nich aż 17 to klienci nowi dla Spółki, którzy zostali pozyskani w okresie I kwartału roku obrotowego. Stanowi to wzrost o 70% w stosunku do  I kwartału 2012/2013.

Nowe zasady rachunkowości

Od I kwartału 2013/2014 Spółka przygotowuje swoje sprawozdania finansowe w oparciu o nowe zasady rachunkowości. Zmiana dotyczy prezentacji oraz sposobu ujmowania rabatów (bonusów) otrzymywanych od dostawców Spółki od zrealizowanych zamówień na materiały i usługi. Zmiana ta pozwoli na prezentacje wyników Spółki niezależnie od trybów i czasów rozliczeń dostawców i kontrahentów.

Rozwój partnerstw

Sevenet S.A. konsekwentnie realizuje długofalową politykę rozwoju, między innymi poprzez wzmacnianie i poszerzanie portfolio partnerstw technologicznych. W związku ze stałym rozwojem spółki w zakresie kompetencji Contact Center nawiązane zostały partnerstwa z zagranicznymi dostawcami usług z tego obszaru, mianowicie firmą Nuance Communications oraz firmą Genesys Telecommunications Laboratories. W dniu 18 września 2013 podczas uroczystej Gali na konferencji EMEA Palo Alto Networks spółka otrzymała nagrodę najlepszego polskiego partnera firmy Palo Alto Networks. Dodatkowo spółka podniosła poziom partnerstwa z tym producentem do Platinium Palo Alto Network Partner.

Dalsza stabilizacja pozycji Sevenet na rynku IT

chomicz.rafal.sevenet.01.250x167"W pierwszym kwartale roku obrotowego 2013/2014 Sevenet S.A. ugruntował dobrą, stabilną pozycję Spółki na rynku IT, jednocześnie poszerzając strukturę sprzedaży o nowych klientów z różnych branż. Świadczy to o potencjale Spółki do dalszego wzrostu, jak i możliwościach ekspansji na nowe rynki. W kolejnych kwartałach będziemy konsekwentnie realizować długofalową politykę rozwoju, inwestując w nowe technologie, a także w te które uzupełniają bogatą ofertę Sevenet w tradycyjnych obszarach jak Contact Center, Security, Data Center. " - podsumowuje Rafał Chomicz, Prezes Zarządu Sevenet S.A.

Raport kwartalny QIII.2013 - pobierz.
Wyniki finansowe za I kwartał 2013/2014 - pobierz.

Źródło: Sevenet S.A.

Udostępnij artykuł: