Ponad 300 mln zł ulokowanych w funduszach inwestycyjnych Raiffeisen Polbank

Bankowość

Po pół roku od powstania aktywa zgromadzone przez klientów w Raiffeisen SFIO Parasolowy przekroczyły kwotę 260 mln zł. Razem z funduszem zamkniętym FWR Selektywny FIZ, który kierowany jest wyłącznie do klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen, aktywa funduszy Raiffeisen Polbanku wynoszą już ponad 300 mln zł. Struktura aktywów w poszczególnych subfunduszach wskazuje, że klienci najchętniej lokują środki w bezpieczne strategie.

Po pół roku od powstania aktywa zgromadzone przez klientów w Raiffeisen SFIO Parasolowy przekroczyły kwotę 260 mln zł. Razem z funduszem zamkniętym FWR Selektywny FIZ, który kierowany jest wyłącznie do klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen, aktywa funduszy Raiffeisen Polbanku wynoszą już ponad 300 mln zł. Struktura aktywów w poszczególnych subfunduszach wskazuje, że klienci najchętniej lokują środki w bezpieczne strategie.

"Własne fundusze zaoferowaliśmy klientom w lipcu ubiegłego roku i w tym czasie wartość zgromadzonych w nich aktywów przekroczyła 300 mln zł. Klienci doceniają aktywną politykę inwestycyjną funduszy, która wprawdzie nie daje krótkoterminowo szybkiego wzrostu wartości jednostek, jednak pozwala na unikanie strat i satysfakcjonującą stopę zwrotu w dłuższym okresie. Chętnie korzystają również z wiedzy naszych ekspertów ds. funduszy przy doborze najbardziej odpowiadającego im sposobu inwestowania. A trzeba dodać, że niskie stopy procentowe powodują, że klienci poszukują innych niż tradycyjne depozyty sposobów na lokowanie środków" - mówi Anna Cytowska, menedżer ds. funduszy inwestycyjnych w Raiffeisen Polbanku.

150114.raiffeisen.01.400x

Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy oferowany jest w ponad 300 oddziałach banku oraz przez Internet. Poszczególne Subfundusze można nabyć także w ramach Programu Systematycznego Inwestowania "Małe Wielkie Oszczędności" oraz w ramach Pakietu Kapitalny Zysk wraz z atrakcyjnie oprocentowaną 3- lub 6-miesięczną lokatą na 4% lub 5%. W tych dwóch produktach klient dodatkowo wybiera jeden z czterech portfeli zbudowanych z subfunduszy Raiffeisen Polbanku. Udział procentowy subfunduszy w portfelach został przygotowany tak, aby akceptowany przez klientów poziom ryzyka zachować w każdej sytuacji rynkowej.

150114.raiffeisen.02.450x

Trzy z subfunduszy Raiffeisen SFIO Parasolowy są zarządzane na zlecenie banku przez ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, zaś subfundusz Raiffeisen Globalnych Możliwości przez wiedeński Raiffeisen Capital Management. Fundusze są zarządzane aktywnie, alokacja środków jest bardzo elastyczna, co pozwala na efektywne reagowanie na sytuację rynkową. Podstawową zasadą działania jest unikanie strat przy jednoczesnym dążeniu do generowania dodatniej stopy zwrotu niezależnie od warunków rynkowych.

Źródło: Raiffeisen Bank Polska

Udostępnij artykuł: