Ponad 5,4 mld euro do 2027 roku z unijnego programu LIFE dla ochrony przyrody, środowiska i klimatu

ESG

15 października br. Minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka oraz Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prof. Maciej Chorowski podpisali porozumienie określające ramy współpracy pomiędzy instytucjami wdrażającymi Program LIFE na lata 2021 ‒ 2027. To już trzecie porozumienie dotyczące Programu LIFE, dzięki któremu NFOŚiGW będzie koordynował wdrażanie Programu LIFE w Polsce. Budżet LIFE na lata 2021 ‒ 2027 wynosi 5,432 mld euro, w tym na działania na rzecz środowiska – 3,488 mld euro oraz na rzecz klimatu – 1,944 mld euro, czytamy w komunikacie MKiŚ i NFOŚiGW .

dłonie dwojga ludzi, trzymające monety, zielone drzewko
Fot. stock.adobe.com / Chinnapong

15 października br. Minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka oraz Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prof. Maciej Chorowski podpisali porozumienie określające ramy współpracy pomiędzy instytucjami wdrażającymi Program LIFE na lata 2021 ‒ 2027. To już trzecie porozumienie dotyczące Programu LIFE, dzięki któremu NFOŚiGW będzie koordynował wdrażanie Programu LIFE w Polsce. Budżet LIFE na lata 2021 ‒ 2027 wynosi 5,432 mld euro, w tym na działania na rzecz środowiska – 3,488 mld euro oraz na rzecz klimatu – 1,944 mld euro, czytamy w komunikacie MKiŚ i NFOŚiGW .

NFOŚiGW od 2008 roku pełni rolę krajowego punktu kontaktowego Programu LIFE, jak również współfinansuje realizację projektów LIFE.  W tym czasie Fundusz zawarł 99 umów bezzwrotnego współfinansowania projektów LIFE na kwotę blisko 370 mln zł oraz 19 umów-pożyczek na kwotę ponad 20 mln zł. Dzięki działaniom NFOŚiGW, polscy beneficjenci dodatkowo pozyskali z budżetu UE kwotę 144 mln euro  na rzecz poprawy jakości środowiska w tym klimatu i przyrody.

Dzięki wsparciu Beneficjenci Programu LIFE mogą realizować przedsięwzięcia korzystając w 95% ze środków bezzwrotnych Komisji Europejskiej oraz NFOŚiGW

Porozumienie potwierdza rolę NFOŚiGW również w nowej perspektywie 2021 ‒ 2027. Obecnie, w jego ofercie znajdują się m.in. dotacje do 35% kosztów kwalifikowanych na współfinansowanie projektów LIFE, pożyczki na zachowanie płynności finansowej projektów oraz pożyczki na sfinansowanie kosztów niekwalifikowanych projektów LIFE, dodatkowo w ramach tzw. Inkubatora wniosków LIFE, Fundusz udziela dotacji do 80 tys. zł na przygotowanie wniosków LIFE do Komisji Europejskiej. 

Dzięki wsparciu Beneficjenci Programu LIFE mogą realizować przedsięwzięcia korzystając w 95% ze środków bezzwrotnych Komisji Europejskiej oraz NFOŚiGW. Obecnie trwają nabory wniosków LIFE 2021 do Komisji Europejskiej oraz NFOŚiGW, szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie:

www.gov.pl/web/nfosigw/program-life

Czytaj także: Nowa szansa dla lokalnych społeczności: Atende Industries i Hillwood Polska wspierają rozwój energetyki obywatelskiej

Unijne wsparcie dla transformacji gospodarki i ochrony środowiska

Minister Michał Kurtyka podkreśla ważną rolę, jaką w kompleksowych działaniach na rzecz poprawy stanu środowiska pełni Program LIFE.

‒ Program LIFE jest instrumentem finansowym, który wspiera transformację w kierunku gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów, niskoemisyjnej i odpornej na zmiany klimatu.

To program, który przyczynia się do ochrony i poprawy jakości środowiska oraz do zatrzymywania i odwrócenia procesu utraty różnorodności biologicznej. Istotne jest zatem kontynuowanie działań na rzecz poprawy stanu klimatu oraz środowiska z wykorzystaniem środków LIFE uzupełnionych przez NFOŚiGW.

To program, który przyczynia się do ochrony i poprawy jakości środowiska oraz do zatrzymywania i odwrócenia procesu utraty różnorodności biologicznej

‒ Co istotne, dzięki programowi LIFE możliwe jest praktyczne wykorzystanie osiągnięć naukowych na rzecz środowiska i klimatu. Program LIFE daje także możliwość przetestowania innowacyjnych rozwiązań np. w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym, ochrony  powietrza, wody i gleby, a także zagadnień związanych ze zmianami klimatu.

Dzięki programowi LIFE możliwe jest praktyczne wykorzystanie osiągnięć naukowych na rzecz środowiska i klimatu

Zadaniem wnioskodawcy jest rozpowszechnienie wyników projektu również w skali Europy, a więc de facto promocja innowacyjnych produktów na rynku unijnym – dodaje prezes NFOŚiGW prof. Maciej Chorowski.

Czytaj także: Minister Kurtyka: UE musi pilnie zareagować na bezprecedensowy wzrost cen energii

Program LIFE: ponad 5,4 mld euro do 2027 roku

Program LIFE to działający od 1992 r. unijny program wspierający ochronę przyrody oraz innowacyjne działania związane ze środowiskiem i klimatem.

W kwietniu 2021 r. przyjęte zostało rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) regulujące zasady udzielania wsparcia w latach 2021 ‒ 2027.

Z budżetu programu LIFE (ponad 5,4 mld EUR w kolejnych siedmiu latach) wspierane będą działania związane z realizacją celów Unii Europejskiej, w szczególności wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu.

Program LIFE 2021 ‒ 2027 został podzielony na dwa obszary: obszar środowisko (64% środków) oraz obszar działania na rzecz klimatu (36% środków), przy czym 83% budżetu ma być wydatkowane w formie dotacji.

Szczegóły dotyczące Programu LIFE dostępne są na stronie internetowej NFOŚiGW oraz w materiałach zamieszczonych na platformie YouTube.

Czytaj także: Kongres Gospodarki Elektronicznej: transformacja cyfrowa sprzyja celom ESG

Udostępnij artykuł: