Ponad 54 mln zł napływów netto do funduszy otwartych Idea TFI w październiku

Finanse i gospodarka

Fundusze otwarte Idea TFI zarządzały na koniec października aktywami o wartości 246,9 mln zł, co oznacza wzrost o 26,5 proc. w ciągu miesiąca. W październiku inwestorzy wpłacili do funduszy otwartych Idea TFI o 54,2 mln zł więcej niż z nich wypłacili.

Fundusze otwarte Idea TFI zarządzały na koniec października aktywami o wartości 246,9 mln zł, co oznacza wzrost o 26,5 proc. w ciągu miesiąca. W październiku inwestorzy wpłacili do funduszy otwartych Idea TFI o 54,2 mln zł więcej niż z nich wypłacili.

Wartość aktywów zgromadzonych we wszystkich funduszach Idea TFI (otwartych i zamkniętych) wyniosła na koniec października br. 1,61 mld zł wzrastając o 11,7 proc. w stosunku do stanu na koniec września.

- Dodatnie saldo nabyć i umorzeń w wysokości ponad 54 mln zł jest najlepszym wynikiem miesięcznym od sierpnia 2011 r. Każdy miesiąc działa na naszą korzyść, gdyż pokazuje, że po zmianach, które zaszły w Towarzystwie oraz samym procesie inwestycyjnym, Idea TFI jest obecnie podmiotem zdolnym do pomnażania środków swoich klientów - mów Agnieszka Rachwalska-Marko, Prezes Zarządu Idea TFI.

- Jak na razie w jednostki uczestnictwa funduszy Idea TFI inwestują przede wszystkim inwestorzy profesjonalni, co jest zrozumiałe biorąc pod uwagę fakt, iż wyróżniające się wyniki osiągają przede wszystkim nasze fundusze dłużne, a na tym etapie cyklu koniunkturalnego inwestorzy indywidualni interesują się głównie funduszami akcyjnymi. Liczymy jednak, że stopniowo powiększać będzie się także grono klientów indywidualnych Idea TFI - dodaje Agnieszka Rachwalska-Marko, Prezes Zarządu Idea TFI.

Dwoma najpopularniejszymi funduszami wśród klientów Idea TFI były w ubiegłym miesiącu Idea Premium oraz Idea Obligacji. Pierwszy z nich pozyskał w październiku ponad 28,7 mln zł netto, natomiast drugi 26,7 mln zł netto.

- Idea Premium nie miał tak dobrego miesiąca od ponad dwóch lat. Z całą odpowiedzialnością można powiedzieć, iż fundusz zaczął nowe życie. Z początkiem listopada weszły w życie zmiany statutu, które zmodyfikowały politykę inwestycyjną tego funduszu. Jest to obecnie fundusz dłużny absolutnej stopy zwrotu, który dzięki aktywnemu zarządzaniu ma na celu przynoszenie dodatnich stóp zwrotu niezależnie od sytuacji na rynku długu. Przez pewien czas będzie to również fundusz hybrydowy, którego zwroty powinny być wspierane poprzez zwroty z Idea 20 FIZ AN, czyli funduszu powołanego do realizacji projektów typu distressed - wyjaśnia Wojciech Łaciak, zarządzający funduszami dłużnymi Idea TFI.

Napływ środków do funduszy Idea TFI jest efektem ponadprzeciętnych wyników inwestycyjnych - w ciągu ostatnich 7 miesięcy (według stanu na 31.10.2013 r.) wartość jednostki uczestnictwa Idea Obligacji wzrosła o 15,5 proc., a Idea Premium o 5,1 proc. Średni wynik pozostałych funduszy z grup, do których zaliczane są oba fundusze wyniósł w tym okresie odpowiednio 1,7 proc. oraz 3 proc.

- Wcześniej pieniądze inwestorów płynęły głównie do Idea Obligacji, który w ciągu kilku ostatnich miesięcy wyróżniał się zdecydowanie na tle rynku. Idea Premium pozostawał nieco w tyle, jednak jesteśmy przekonani, że po skutecznym uruchomieniu funduszu distressed assets oraz wejściu w życie zmian statutu, fundusz ten ma obecnie duże szanse na powtórzenie sukcesu Idea Obligacji. Jak widać po październikowych napływach do Idea Premium wierzą w to również inwestorzy - mówi Andrzej Szornak, Wiceprezes Zarządu Idea TFI.

W bieżącym roku bardzo konkurencyjne wyniki osiągają również Idea Pieniężny i Idea Zmiennego Zaangażowania. Pierwszy z nich wypracował w ciągu 10 miesięcy 2013 r. dodatnią stopę zwrotu w wysokości 7 proc., co jest najlepszym wynikiem wśród funduszy z grupy "gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne" (średnia dla pozostałych funduszy z tej grupy wynosi w tym okresie 2,7 proc.). W czołówce funduszy "mieszanych polskich aktywnej alokacji" plasuje się natomiast w tym roku Idea Zmiennego Zaangażowania z dodatnią stopą zwrotu w wysokości 15,2 proc. (średnia dla pozostałych funduszy z tej grupy wynosi w tym okresie 5,7 proc.).

- Bardzo istotne z naszej perspektywy jest to, że w ofercie Idea TFI znajdują się cztery fundusze z różnych segmentów rynku, które osiągają w ostatnim okresie dobre wyniki - daje to naszym klientom możliwość dywersyfikacji aktywów, a tym samym zwiększa bezpieczeństwo ich inwestycji - podsumowuje Andrzej Oziębło, dyrektor Departamentu Sprzedaży i Marketingu Idea TFI.

Źródło: Idea TFI

Udostępnij artykuł: