Ponad 61 proc. firm zamierza zwiększyć wynagrodzenia w 2019 roku

Firma

Ponad 61% przedsiębiorców w Polsce zamierza zwiększyć wynagrodzenia, a 40% planuje wzrost zatrudnienia w 2019 r., wynika z badania Business Centre Club.

Mężczyzna w pracy przy biurku układający monety w rosnący stos
Fot. stock.adobe.com/Bits and Splits

Ponad 61% przedsiębiorców w Polsce zamierza zwiększyć wynagrodzenia, a 40% planuje wzrost zatrudnienia w 2019 r., wynika z badania Business Centre Club.

#BCC: ponad 61% przedsiębiorców w Polsce zamierza zwiększyć #wynagrodzenia, a 40% planuje wzrost zatrudnienia w 2019 r. #zatrudnienie #firmy @BCCorg

"Ponad 61% przedsiębiorców zamierza w 2019 r. zwiększyć wynagrodzenia (w 2018 r. planowało tak 79,6%), a 40% planuje wzrost zatrudnienia (43% rok temu); blisko 49% firm deklaruje zatrudnienie na podobnym poziomie jak w 2018 r., a niespełna 39% poziom wynagrodzeń zbliżony do tych w mijającym właśnie roku; żadne przedsiębiorstwo nie zakłada scenariusza zmniejszenia wynagrodzeń" - czytamy w komunikacie.

Wydatki inwestycyjne na podobnym poziomie

Jak podkreśla BCC, 60% badanych przedsiębiorstw deklaruje, że planowane wydatki inwestycyjne będą na podobnym poziomie jak w 2018 roku (w poprzednim roku odpowiednio 49%), 20% planuje znaczne zwiększenie nakładów inwestycyjnych (rok temu - 26,5%). Znaczne ograniczenie inwestycji deklaruje ok. 18% badanych podmiotów planuje, a 10,2% nie planuje żadnych nowych inwestycji.

Wzrost sprzedaży w 2019 r. w przedziale 5-10% prognozuje 40% ankietowanych firm; 26,7% - wzrost sprzedaży do 5%, a nieco ponad 22% - wzrost powyżej 10%, podano także."Podobnie jak w ubiegłorocznym badaniu, 9 na 10 firm zamierza finansować swój rozwój w przyszłym roku ze środków własnych, ponad połowa będzie posiłkować się kredytami, a mniej niż jedna czwarta - środkami z Unii Europejskiej. Od kilku lat, w prowadzonym badaniu, obserwowana jest marginalizacja znaczenia rynku kapitałowego jako źródła pozyskania kapitału - w tegorocznej edycji badania nie została wskazana ani jedna taka odpowiedź [rok temu było to 4,3%, a dwa lata wcześniej 7,1%" - powiedział prezes i założyciel Business Centre Club Marek Goliszewski, cytowany w komunikacie.

Największe przeszkody w prowadzeniu biznesu

Dodał, że największe trudności prowadzących biznes w mijającym roku to przede wszystkim problemy z pozyskaniem pracowników o odpowiednich kwalifikacjach (blisko trzy czwarte firm), zbyt częste zmiany przepisów, za szybko rosnące płace, wysokie obciążenia podatkowe i para-podatkowe.

"Choć brakuje rąk do pracy, co ogranicza zawieranie nowych kontraktów i realizację bieżących, przedsiębiorcy próbują pozyskać pracowników. Ponad 60% deklaruje wzrost wynagrodzeń pracowników w przyszłym roku, a 40% wzrost zatrudnienia. Utrzymanie dotychczasowych pracowników i pozyskanie nowych jest dzisiaj na wagę złota" - powiedział Goliszewski."Z naszego badania wynika, że w przyszłym roku, najbardziej obciążające dla przedsiębiorstw będą zmiany w opodatkowaniu samochodów osobowych (niekorzystne zmiany prawne dot. leasingu i wynajmu długoterminowego), RODO, ograniczenie liczby i mocy ochronnej interpretacji podatkowych, skutki wdrożenia split payment, PPK, daniny solidarnościowej" - dodał prezes.

Niepokojące zmiany prawne

Według niego, jako istotne zagrożenie przedsiębiorcy wskazują również zmiany prawne zwiększające ryzyko utraty własności (konfiskata rozszerzona, zarząd komisaryczny, mechanizm przejmowania banku przez inny bank na podstawie decyzji administracyjnej KNF)."Inwestycje prywatne w Polsce pozostają na bardzo niskim poziomie, ale tylko niecałe 18% badanych deklaruje ich dalszy regres. Mimo niskiego zaufania do rządu. Rynek pracy też może spać spokojnie. Biznes ciągle szuka pracowników. Rząd powinien więc być zadowolony. Mimo rosnących kosztów firm i zatorów płatniczych między przedsiębiorstwami, biznesmeni - na ogół wierząc we własny potencjał - deklarują w większości wzrost sprzedaży swoich produktów i usług. Precyzują przy tym bardzo wyraźnie określone zadania dla rządu, niejako potwierdzając dobre rozeznanie w polityce gospodarczej prowadzonej przez premiera Morawieckiego. Można założyć wzrost świadomości społecznej tej warstwy zawodowej" - podsumował Goliszewski.Badanie ankietowe zostało przeprowadzone w grudniu 2018 roku wśród ponad 600 firm i 1 000 menadżerów i właścicieli firm - członków BCC. W internetowym badaniu udział wzięło: 47% dużych przedsiębiorstw, 36% - średnich firm oraz 17% małych przedsiębiorstw i mikrofirm. Wśród ankietowanych przez BCC firm większość zajmuje się działalnością usługową (34,9%), przemysłowo-produkcyjną (27,9%), handlową (16,3%), budowlaną (11,6%), usługami finansowymi (4,7%) lub reprezentuje inne, niewymienione branże (4,6%).

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: