Ponad 675 mln zł w nowych instrumentach finansowych CIP dla polskich przedsiębiorców

Finanse i gospodarka

29 czerwca br. zostanie podpisana pierwsza polska umowa reporęczeniowa w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji na lata 2007-2013 (CIP) oraz zostanie ogłoszona data rynkowego aktywowania pierwszej linii leasingowej poręczanej przez Europejski Fundusz Inwestycyjny. W efekcie do polskich mikro, małych i średnich firm trafi wkrótce ponad 675 mln zł preferencyjnych środków finansowych.

29 czerwca br. zostanie podpisana pierwsza polska umowa reporęczeniowa w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji na lata 2007-2013 (CIP) oraz zostanie ogłoszona data rynkowego aktywowania pierwszej linii leasingowej poręczanej przez Europejski Fundusz Inwestycyjny. W efekcie do polskich mikro, małych i średnich firm trafi wkrótce ponad 675 mln zł preferencyjnych środków finansowych.

Krajowymi Pośrednikami Finansowymi Programu na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) w zakresie w/w instrumentów będą Funduszu Poręczeń Kredytowych POLFUND SA oraz Europejski Fundusz Leasingowy SA. Komisja Europejska (KE) zaakceptowała projekty instrumentów finansowych obu instytucji jako warte wyróżnienia w ogólnoeuropejskim konkursie w ramach CIP. Tym samym Polska znajdzie się w gronie państw unijnych o największej liczbie zawartych kontraktów poręczeniowych w ramach tego programu ramowego.

Europejski Fundusz Leasingowy SA (EFL) zapowiedział aktywację nowego instrumentu do 15 lipca br. Będzie to "Start Leasing", produkt skierowany do nowopowstających MŚP. Najlepsze warunki na start otrzymają wolne zawody. EFL planuje sfinansować do 2013r. projekty przedsiębiorców o łącznej wartości 375 mln zł. (Więcej: v. prezentacja produktowa i informacja o EFL).

krzeminski.andrzej.01.150x"To pierwsza umowa poręczeniowa dla instrumentów leasingowych w Polsce, a w ramach CIP- druga w Europie. Szukamy innowacyjnych rozwiązań dla naszych klientów. Dzięki współpracy z EFI możemy wprowadzić na rynek bardzo nowatorskie i atrakcyjne rozwiązania nawet dla przedsiębiorców rozwijających działalność. Już kilkumiesięczna firma będzie mogła wyleasingować sprzęt lub środki transportu na preferencyjnych zasadach." - powiedział Andrzej Krzemiński, Prezes Europejskiego Funduszu Leasingowego SA.

Prawdziwym hitem może okazać się nowa oferta Funduszu Poręczeń Kredytowych POLFUND SA (POLFUND), który na podstawie umowy z EFI planuje wprowadzić na rynek trzy nowe produkty poręczeniowe w ramach których banki współpracujące mogłyby udzielić nawet ponad 300 milionów złotych kredytów. Będzie to możliwe dzięki połączeniu regwarancji CIP z poręczeniami POLFUND, w wyniku czego przedsiębiorcy i banki otrzymają oczekiwane zabezpieczenie. "Poręczenie na start" będzie zawierało specjalne ułatwienia dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność lub będących we wczesnej fazie rozwoju i działających nie dłużej niż 3 lata. Poza tym POLFUND uruchomi "Poręczenie biznes ekspres" - poręczenia portfelowe dla kredytów o mieszanej strukturze, tj. finansujących kapitał obrotowy i inwestycje. Trzeci produkt - "Poręczenie micro Invest 2" będzie dedykowany wyłącznie inwestycjom. (Więcej: v. prezentacja produktowa i informacja o POLFUND).

bartkowiak.barbara.01.150x100
fot.SA

"W wyniku uzyskania przez POLFUND reporęczenia CIP - polscy przedsiębiorcy mogą oczekiwać nie tylko zwiększonej podaży środków kredytowych dla MŚP, w tym dostępnych start up- om, ale i wybrać spośród kilku atrakcyjnych cenowo i jakościowo nowych instrumentów. Przedsiębiorca będzie mógł załatwić wszystkie formalności w jednym okienku banku współpracującego z nami. Planujemy uruchomienie akcji kredytowej od 1 lipca." - podkreśliła Barbara Bartkowiak, Prezes Funduszu Poręczeń Kredytowych POLFUND SA.

Zadaniem Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) jest zwiększanie konkurencyjności przedsiębiorstw, w szczególności mikro, małych i średnich firm, promowanie wszelkich form innowacji, przyspieszenie tworzenia społeczeństwa informacyjnego oraz promowanie rozwoju efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Budżet programu to ponad 3,6 mld EUR, z tego 1,130 mld EUR stanowi komponent "Instrumenty Finansowe dla MŚP". Program ma charakter uzupełniający do programów polityki spójności oraz unijnych programów badań i rozwoju (7PR).

W Polsce za program odpowiadają Ministerstwo Gospodarki i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, zaś jego promocją i pomocą rynkowi w sięgnięciu po instrumenty finansowe CIP zajmuje się Krajowy Punkt Kontaktowy przy Związku Banków Polskich.

lewicki.arkadiusz.01.150x"Najważniejszą częścią CIP jest komponent "Instrumenty finansowe dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw", mający za zadanie ułatwianie dostępu MŚP do finansowania zewnętrznego, na każdym etapie ich rozwoju - od fazy zalążkowej do okresu ekspansji rynkowej włącznie. Szacujemy, że dzięki CIP, do przedsiębiorców w Polsce trafi kilka miliardów złotych preferencyjnej akcji finansowej. Odnotowujemy także wysoką efektywność zaangażowanych środków publicznych. Tu każde publiczne euro generuje kilkadziesiąt euro dla przedsiębiorcy." - mówi Arkadiusz Lewicki, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programu CIP dla rynku finansowego w Polsce.

Przypomnijmy, że w CIP nie ma alokacji krajowych - kandydaci na pośredników ze wszystkich państw uczestniczących w programie konkurują o środki z tego samego budżetu i w trybie ciągłym. Instytucje które zaproponują najciekawsze projekty uzyskają akceptację KE oraz EFI i będą mogły wykorzystać środki CIP do rozwoju aktywności rynkowej.

Według danych Komisji Europejskiej, do końca 2010r. z instrumentów poręczeniowych CIP skorzystało już prawie 110 tys. MŚP zatrudniających 415 tys. osób. Udzielono kredytów i pożyczek na łączną kwotę ponad 6,9 mld EUR. Średnia kwota kredytu jakiego udzielano przedsiębiorcom wyniosła 57 tys. EUR (w przypadku mikro- 11 tys.). Ułatwienia jakie otrzymują przedsiębiorcy polegają m.in. na: udostępnieniu finansowania, w tym - nowopowstającym podmiotom, braku opłat za poręczenie, wydłużaniu terminów finansowania, obniżania wymogów w zakresie: zabezpieczeń, wkładu własnego, wymaganej dokumentacji.

Udostępnij artykuł: