Ponad 8,5 mld zł aktywów zarządza już niezależne Altus TFI S.A., notowane na warszawskiej GPW

Finanse i gospodarka

Notowane na warszawskiej giełdzie niezależne Altus TFI S.A. zarządzało na koniec maja br. 8,52 mld zł aktywów: 5,48 mld zł zgromadzonych w 55 funduszach inwestycyjnych oraz 3,04 mld zł w ramach usługi asset management. Dzięki wzrostom we wszystkich liniach biznesowych aktywa Altus TFI S.A. zwiększyły się w porównaniu z końcem kwietnia br. o 5,73% (tj. o 461,87 mln zł). - W maju br. odnotowaliśmy organiczny wzrost we wszystkich liniach biznesowych naszych funduszy inwestycyjnych. W konsekwencji ich aktywa zwiększyły się łącznie o 165 mln zł.

Notowane na warszawskiej giełdzie niezależne Altus TFI S.A. zarządzało na koniec maja br. 8,52 mld zł aktywów: 5,48 mld zł zgromadzonych w 55 funduszach inwestycyjnych oraz 3,04 mld zł w ramach usługi asset management. Dzięki wzrostom we wszystkich liniach biznesowych aktywa Altus TFI S.A. zwiększyły się w porównaniu z końcem kwietnia br. o 5,73% (tj. o 461,87 mln zł). - W maju br. odnotowaliśmy organiczny wzrost we wszystkich liniach biznesowych naszych funduszy inwestycyjnych. W konsekwencji ich aktywa zwiększyły się łącznie o 165 mln zł.

To zasługa dużego napływu środków do naszych niededykowanych funduszy zamkniętych, np. Altus FIZ Akcji Globalnych czy Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych. Stabilny wzrost odnotowaliśmy w funduszach dedykowanych, a także w subfunduszach przeznaczonych dla klientów detalicznych, oferowanych w ramach Altus FIO Parasolowego oraz zarządzanych na zlecenie - mówi Piotr Osiecki, prezes Altus TFI S.A. - 1 czerwca br. formalnie zakończyliśmy połączenie ze SKOK TFI S.A., i od tego dnia nastąpiło pełne przejęcie jego portfela. W maju transakcja nadal nie była w pełni odzwierciedlona w naszych statystykach dlatego na koniec czerwca należy spodziewać się skokowego wzrostu wartości zarządzanych przez nas aktywów.

Nadal chcemy uczestniczyć w konsolidacji rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce, ale nie za wszelką cenę. Wciąż posiadamy 150 mln zł, które pozyskaliśmy na ten cel z oferty publicznej akcji, ale nie mamy presji czasu, aby szybko zamknąć transakcję, np. nie uwzględniając długofalowych skutków dla spółki. Akcjonariusze rezygnując z możliwości odsprzedaży akcji w ramach ogłoszonego w maju buy-backu dali dla takiej strategii zielone światło - dodaje Piotr Osiecki.

Tomasz Brzeziński
Altus TFI S.A.

Udostępnij artykuł: