Ponad połowa MŚP ocenia swą kondycję finansową jako dobrą lub bardzo dobrą

Firma

Ponad połowa (55%) firm z sektora MŚP ocenia swoją obecną kondycję finansową jako dobrą (49%) lub bardzo dobrą (6%), wynika z badania "Kondycja finansowa Polskich MŚP" przeprowadzonego dla Diners Club Polska. Mimo, że wynik jest dla większości pozytywny, od trzech lat systematycznie rośnie liczba przedsiębiorstw w złej sytuacji. Przybywa również tych, które przewidują pogorszenie w przyszłości.

Ludziki stojące na stosach monet
Fot. stock.adobe.com/mnimage

Ponad połowa (55%) firm z sektora MŚP ocenia swoją obecną kondycję finansową jako dobrą (49%) lub bardzo dobrą (6%), wynika z badania "Kondycja finansowa Polskich MŚP" przeprowadzonego dla Diners Club Polska. Mimo, że wynik jest dla większości pozytywny, od trzech lat systematycznie rośnie liczba przedsiębiorstw w złej sytuacji. Przybywa również tych, które przewidują pogorszenie w przyszłości.

Prognozy na najbliższy rok mogą niepokoić. Co czwarta #firma uważa, że jej sytuacja się pogorszy. Jest to najgorszy wynik od pięciu lat #MSP

Prawie połowa (49%) firm z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw ocenia swoją aktualną kondycję finansową jako dobrą, natomiast zdaniem 6% jest ona nawet bardzo dobra. W stabilnej sytuacji jest blisko co trzecia firma (32%). Negatywnie swoją obecną sytuację ocenia 13% - 8% źle, a 5% bardzo źle, podano.

Kondycja polskich MŚP jest stabilna

"Kondycja polskich MŚP jest stabilna, ponad połowa jest w dobrej sytuacji. Warto jednak zwrócić uwagę, że na przestrzeni trzech lat bilans jest systematycznie słabszy. Jeszcze w 2017 r. w dobrej lub bardzo dobrej sytuacji było 68% firm. Rok temu już 56%, a obecnie 55%. Najwyraźniej widać to po malejącej liczbie przedsiębiorstw w bardzo dobrej kondycji. W 2017 r. było ich 13%, rok temu już 8%, a teraz zaledwie 6%" - powiedziała dyrektor Działu Sprzedaży i Marketingu Diners Club Polska Monika Masztakowska, cytowana w komunikacie.Czytaj także: MŚP w inwestycyjnym dołku i najgorszych nastrojach od 5 lat >>>

Samoocena kondycji finansowej zależy głównie od wielkości firmy

Najgorzej jest w przedsiębiorstwach mikro, zatrudniających do 9 pracowników. 15% z nich określa swoją kondycję jako złą lub bardzo złą, w przypadku 35% jest ona stabilna (ani dobra, ani zła). 46% ankietowanych uważa swoją sytuacją za dobrą, a 5% za bardzo dobrą. Na przeciwnym biegunie są firmy średnie, zatrudniające od 50 do 249 pracowników. 75% z nich ocenia swoją sytuację jako dobrą lub bardzo dobrą. Stabilnie jest u 17% ankietowanych, a u 8% jest ona zła lub bardzo zła, wskazano także.Jak wynika z badania Diners Club Polska, 21% podmiotów z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw uważa, że ich sytuacja polepszy się w ciągu najbliższego roku. Natomiast zdaniem 45% ankietowanych pozostanie ona bez zmian. Wskazano, że 26% firm z sektora MŚP prognozuje, iż w ciągu najbliższych 12 miesięcy ich sytuacja się pogorszy. W porównaniu do 2018 r. pogorszeniu uległy wszystkie wskaźniki. Rok temu słabszej kondycji spodziewało się tylko 11% badanych. 52% prognozowało, że sytuacja ich firm będzie stabilna, a 29% liczyło na poprawę.Czytaj także: MŚP obawiają się pogorszenia swojej sytuacji z powodu braku rąk do pracy >>>

Prognozy na najbliższy rok mogą niepokoić

"Prognozy na najbliższy rok mogą niepokoić. Co czwarta firma uważa, że jej sytuacja się pogorszy. Jest to najgorszy wynik od pięciu lat. Natomiast w porównaniu do 2017 r. takich firm przybyło aż o 20 pkt proc. Z drugiej strony, ubyło przedsiębiorstw, które liczą na poprawę. Na przełomie trzech lat mamy spadek aż o 15 pkt proc." - dodała Masztakowska.Najczęściej negatywnie w przyszłość patrzą firmy mikro (zatrudniające do 9 pracowników). Jak wynika z badania Diners Club Polska, 29% z nich przewiduje pogorszenie kondycji finansowej, natomiast na polepszenie liczy 18%. Odwrotnie oceniają najbliższy rok firmy średnie (między 50-249 pracowników). 13% spodziewa się gorszej koniunktury, 54% stabilnej, a 21% liczy na poprawę."Gorsze przewidywania mogą wynikać z wielu czynników. Zatory płatnicze, trudności z pozyskaniem pracowników, niepewna sytuacja prawna, m.in. dotycząca płacy minimalnej. To wszystko może wpływać niepokojąco na firmy z sektora MŚP, zwłaszcza na te najmniejsze. Ważne jest to, że firmy mają świadomość nowych wyzwań, bo to pokazuje, że będą się do takiej sytuacji przygotowywać" - podsumowała Masztakowska.Badanie zostało zrealizowane przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRIS) w październiku 2019 r. na podstawie wywiadów z 500 właścicielami mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z całej Polski. Wykorzystano metodę telefonicznych standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI). Błąd oszacowania = 4%, poziom ufności 0,95.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: