Ponad połowa Polaków nie korzysta z karty kredytowej

Finanse i gospodarka

Chociaż karta kredytowa na polskim rynku obecna jest już od prawie 20 lat, to wciąż ma ją w portfelu mniej niż 40 proc. z nas. Ponad 80 proc. Polaków uważa kartę za wygodne narzędzie do płacenia, jednak wielu nadal obawia się, że nie potrafi z niej odpowiednio korzystać - wynika z raportu Biura Informacji Kredytowej i Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy

Chociaż karta kredytowa na polskim rynku obecna jest już od prawie 20 lat, to wciąż ma ją w portfelu mniej niż 40 proc. z nas. Ponad 80 proc. Polaków uważa kartę za wygodne narzędzie do płacenia, jednak wielu nadal obawia się, że nie potrafi z niej odpowiednio korzystać - wynika z raportu Biura Informacji Kredytowej i Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy

- Od początku 2010 roku obserwujemy tendencję spadkową dotyczącą liczby kart kredytowych w Polsce. W tym okresie, tj. od grudnia 2009 roku, liczba kart kredytowych zmniejszyła się z 10,9 mln do 6,1 mln, co oznacza że z rynku ubyło łącznie 4,7 mln kart kredytowych. To efekt procesu czyszczenia przez banki portfeli z kart nieaktywnych. Jednocześnie polski rynek ma duży potencjał jeśli chodzi o ten instrument płatniczy, który szacuje na 12 mln kart - mówi Marcin Domagała, dyrektor biura ds. zarządzania i rozwoju oferty produktowej w Citi Handlowy. - Potwierdzają to też badania, w których jedynie 16 proc. respondentów deklaruje, że karty nie potrzebuje - dodaje Domagała.  

Jak pokazują badania przeprowadzone przez Millward Brown na zlecenie Biura Informacji Kredytowej i Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zalewie 37 proc. Polaków deklaruje posiadanie karty kredytowej. A kto ma ją w swoim portfelu? 2 na 5 mężczyzn i co trzecia kobieta, osoby w wieku 35-44 lat, głównie z wyższym wykształceniem (51 proc.).

Najczęstszymi powodami, dla których nie posiadamy karty kredytowej są obawy związane z wysokimi kosztami oraz uratą kontroli nad wydatkami. Co trzeci z nas boi się ukrytych kosztów (33 proc.) i wysokiego oprocentowania (31 proc.). Jedna czwarta zaś wiąże posiadanie karty z możliwością popadnięcie w spiralę długów. Na równi obawiają się kradzieży środków z karty lub utraty samej karty. 

Zaledwie 2 proc. Polaków twierdzi, że nie zna zasad funkcjonowania produktu, jakim jest karta kredytowa. Dostrzegają także korzyści korzystania z takiego produktu. Wśród głównych wymieniane są wygoda płacenia (84 proc.), łatwy dostęp do dodatkowych środków (64 proc.) oraz elastyczność zarządzania środkami (52 proc.)

Z badania wynika, że tylko 15 proc. z badanych zdecydowałoby się na wyrobienie karty kredytowej w innym banku niż ich bank, czyli np. taki, w którym mają konto osobiste. A co skłoniłoby ich do tego? Prawie połowę, bo aż 44 proc. przekonałyby zniżki i rabaty. Dla 37 proc. badanych byłaby to akceptowalność karty na całym świecie.

Badanie zostało zrealizowane przez Millward Brown na zlecenie Biura Informacji Kredytowej i Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy. Badanie przeprowadzono metodą wywiadów telefonicznych - CATI, na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1001 respondentów w wieku 18+ w dniach 8-12 marca 2014. Kryteria doboru uwzględniały: płeć, wiek, wykształcenie, wielkość miejscowości i województwo.

Źródło: Bank Handlowy w Warszawie SA

Udostępnij artykuł: