Poniedziałek przyniósł lekki wzrost rentowności na dłuższym końcu krzywej

Komentarze ekspertów

Początek tygodnia przyniósł lekki wzrost rentowności na dłuższym końcu krzywej. Jego powodem były jednak nie czynniki lokalne, a globalne.

Początek tygodnia przyniósł lekki wzrost rentowności na dłuższym końcu krzywej. Jego powodem były jednak nie czynniki lokalne, a globalne.

Publikowany na początku dnia indeks PMI dla polskiego przemysłu za wrzesień (51,2 pkt vs. oczekiwane 49,5 pkt) miał neutralny wpływ na rynek. Kontrakty FRA, podobnie jak pod koniec zeszłego tygodnia, utrzymywały się też blisko 1,50% (FRA6x9), dyskontując jeszcze obniżkę stóp o 75 pb w perspektywie najbliższego półrocza. Inwestorzy zaczęli sprzedawać 10-letnie papiery pod koniec sesji, co zbiegło się z podobnymi zmianami na rynku Treasuries i Bundów. Na core markets impulsem do wzrostu rentowności była publikacja w Stanach Zjednoczonych indeksu ISM dla przemysłu, który okazał się lepszy od oczekiwań ekonomistów (59,0 pkt vs. prognozowane 56,6 pkt).

Do poniedziałkowych zmian nie przywiązywalibyśmy istotniejszej wagi. Naszym zdaniem ważniejsze w perspektywie najbliższych tygodni będą posiedzenia NBP i EBC. We wtorek rozpoczyna się posiedzenie RPP, a w środę poznamy decyzję. Biorąc pod uwagę wypowiedzi jej przedstawicieli bardziej prawdopodobny wydaje nam się scenariusz obniżki stopy referencyjnej o 25 pb. Analizując jednak bieżące trendy makroekonomiczne i mając na uwadze publikację projekcji inflacyjnej NBP dostrzegamy relatywnie wysokie prawdopodobieństwo scenariusza zakładającego cięcie stóp o 50 pb. Rynek zdyskontował już głębszą redukcję stóp w listopadzie, co oznacza, że na krótkim końcu krzywej może dojść do lekkiego wzrostu kwotowań (FRA1x4-3x6). Dalsze zmiany rynkowe będą uzależnione od tonu komentarza. Do głębszej przeceny doszłoby, gdyby Rada zamknęła definitywnie przestrzeń dla dalszego łagodzenia polityki pieniężnej i przeszła w tryb "wait and see". Tak mogłoby się stać po obniżce stóp o 50 pb. W scenariuszu cięcia o 25 pb spodziewalibyśmy się pozostawienia przestrzeni do dalszego łagodzenia polityki pieniężnej, co powinno jednocześnie podtrzymywać wyceny rynkowe dając nadzieje na kontynuację cyklu. Rentowności obligacji skarbowych są zbliżone do naszych prognoz na koniec roku. Podtrzymując je, spodziewamy się w dalszej części kwartału stabilizacji notowań na dotychczasowych poziomach.

W czwartek odbędzie się posiedzenie EBC, które powinno wesprzeć rynek. Chociaż bank centralny prawdopodobnie nie wdroży nowych instrumentów pobudzających gospodarkę strefy euro (mówi się m.in. o skupie obligacji korporacyjnych), to jednak spodziewamy się dyskusji nad nowymi programami, w tym pytanie o QE. Presję na EBC będą wywierać niskie oczekiwania inflacyjne, ograniczona skuteczność dotychczasowych programów, a także pogarszające się wskaźniki nastrojów w biznesie.

 141104.ryn.proc.01.300x141104.ryn.proc.02.300x141104.ryn.proc.03.550x

Mirosław Budzicki
Biuro Strategii Rynkowych
PKO Bank Polski

Udostępnij artykuł: