Poprawa nastrojów wśród przedsiębiorców

Raporty Specjalne

W odczuciu przedsiębiorców przez ostatnie trzy miesiące znacząco zwiększyło się bezpieczeństwo prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce - wynika z 11 edycji cyklicznego Raportu BIG, przygotowywanego przez Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. Wskaźnik BIG wzrósł do poziomu 13,52 pkt. i jest o 4,24 pkt. wyższy niż podczas pomiaru z kwietnia bieżącego roku.  

Od listopada 2007 roku BIG InfoMonitor regularnie monitoruje zatory płatnicze oraz zaległe i stracone zobowiązania. W wyniku tych działań powstaje Raport BIG, który mierzy poziom bezpieczeństwa działalności gospodarczej, opinie przedsiębiorców w tym zakresie oraz kierunek ich zmian.

W najnowszej edycji Raportu BIG, wskaźnik bezpieczeństwa wzrósł we wszystkich ankietowanych grupach firm. W największym stopniu za poprawę nastrojów wśród przedsiębiorców odpowiada zmniejszenie wpływu nieterminowych płatności na prowadzenie działalności gospodarczej. Największą poprawę nastrojów odnotowano w grupie dostawców usług masowych, wśród których wskaźnik BIG wzrósł o 6,57 punktu, co oznacza zwiększenie wartości w ciągu kwartału o ponad 54%.

 

Najnowsze wyniki badań wskazują na zwiększenie się bezpieczeństwa gospodarczego w Polsce, w ciągu kwartału wskaźnik BIG wzrósł o ponad 45%. Co prawda wartość wskaźnika nie osiąga jeszcze poziomu z początku roku 2010, lecz możemy zauważyć powrót do trendu wzrostowego wskaźnika BIG – mówi Mariusz Hildebrand, Prezes Zarządu BIG InfoMonitor.Należy jednak podkreślić niepokojące deklaracje 72% przedsiębiorców, którzy nadal uważają nieterminowe płatności za poważna barierę w prowadzeniu firmy. Znacząca większość przedsiębiorców (92%) nie obawia się wpisania swojej firmy do Rejestru Dłużników BIG przez własnych pracowników, co może wskazywać na realizowanie przez pracodawców płatności w terminie – dodaje.

Poprawę nastrojów wśród przedsiębiorców potwierdzają deklaracje dotyczące przewidywanej kondycji finansowej firm. Niemal połowa badanych (48%) uważa, że przychody w tym roku będą porównywalne z zeszłorocznymi. Przeszło co trzecia firma (38%) przewiduje osiągnięcie lepszego wyniku finansowego niż w ubiegłym roku. Optymizm może być jeszcze większy, gdyż przedsiębiorcy uważają, że nie grozi nam nadejście drugiej fali kryzysu. 64% przedstawicieli firm nie obawia się przełożenia trudnej sytuacji gospodarczej w Grecji na sytuację na polskim rynku.

Wśród tak pozytywnych danych pojawiły się również przesłanki do obaw. Przedsiębiorcy zapytani o plany zwiększenia zatrudnienia w najbliższym kwartale w znacznej większości (80%) zadeklarowali, że nie mają zamiaru poszerzać składu swoich firm. Jedynie 15% procent badanych przedstawicieli firm deklaruje zwiększenie zatrudnienia w ciągu najbliższych trzech miesięcy.

14 czerwca weszła w życie nowa ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, dzięki której każdy dorosły Polak może wpisać do BIG InfoMonitor swojego pracodawcę, który zalega z wypłaceniem świadczeń.

Udostępnij artykuł: