Poprawa w gospodarce i na rynku pracy pozytywnie stymuluje popyt na kredyty

Bankowość / Wiadomości

Umiarkowanie, ale do góry. Tym razem 9 banków, które wypełniły ankietę w części dotyczącej kredytów konsumenckich, może mówić o niezłym roku. Wartość należności od osób fizycznych wzrosła w tych instytucjach o 6,6 proc., przed rokiem odnotowano wzrost 4,5-procentowy. Co jest bardzo ważne - tendencje wzrostowe zaobserwowano w większości uczestniczących banków, a nie silny wzrost w niektórych i spadki w innych.

Umiarkowanie, ale do góry. Tym razem 9 banków, które wypełniły ankietę w części dotyczącej kredytów konsumenckich, może mówić o niezłym roku. Wartość należności od osób fizycznych wzrosła w tych instytucjach o 6,6 proc., przed rokiem odnotowano wzrost 4,5-procentowy. Co jest bardzo ważne - tendencje wzrostowe zaobserwowano w większości uczestniczących banków, a nie silny wzrost w niektórych i spadki w innych.

Świadczy to 0 tym, że nie jest prowadzona agresywna polityka cenowa nastawiona na wyniszczanie konkurentów, ale z drugiej strony grożąca pogorszeniem jakości portfeli kredytowych banków notujących największy wzrost.

Prognozy na rok 2014 wyglądają trochę lepiej niż przed rokiem, kiedy to obawialiśmy się, że dojść może nawet do bezwzględnego spadku akcji kredytowej dla osób fizycznych. Warunki do ekspansji wydają się być coraz lepsze, stopniowa poprawa w gospodarce i na rynku pracy będzie pozytywnie stymulować popyt na kredyty. Na poprawę jakości portfeli kredytów detalicznych można liczyć też dzięki wymogom KNF, zmuszającym banki do stosowania ostrzejszych kryteriów dochodowych dla kredytobiorców. Część dotychczasowych klientów nie spełnia wymagań związanych głównie z wysokością dochodów, co ogranicza ich dostęp do finansowania przez banki.

Cały artykuł "50 Największych Banków w Polsce - 2014: Ranking banków oferujących kredyty konsumenckie" znajdą Państwo w najnowszym numerze "Miesięcznika Finansowego BANK" - 2014/06

AC

Udostępnij artykuł: