Zmiany w ustawie ws. energii elektrycznej. Powstanie Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny

ESG / Gospodarka

Rada Ministrów przedstawiła autopoprawkę do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, którego celem ochronę odbiorców energii elektrycznej przed skokowym wzrostem kosztów zaopatrzenia w energię w 2019 r. W poprawionej wersji projektu przewidziano m.in. wypłatę utraconych przychodów przedsiębiorstwom obrotu oraz dystrybucyjnym przez tworzony Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny.

Linia energetyczna
Fot. stock.adobe.com/FOTOWAWA

Rada Ministrów przedstawiła autopoprawkę do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, którego celem ochronę odbiorców energii elektrycznej przed skokowym wzrostem kosztów zaopatrzenia w energię w 2019 r. W poprawionej wersji projektu przewidziano m.in. wypłatę utraconych przychodów przedsiębiorstwom obrotu oraz dystrybucyjnym przez tworzony Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny.

W poprawionej wersji projektu przewidziano m.in. wypłatę utraconych przychodów przedsiębiorstwom obrotu oraz dystrybucyjnym przez Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny #energetyka #CenyPrądu

"Sama obniżka podatku akcyzowego oraz opłaty przejściowej może być niewystarczająca dla zachowania cen energii elektrycznej sprzed wzrostów, czyli z I półrocza 2018 r. dla niektórych grup odbiorców, dlatego wprowadza się mechanizm utrzymania cen energii elektrycznej, przy jednoczesnej wypłacie utraconych przychodów przedsiębiorstwom obrotu oraz dystrybucyjnym" - czytamy w uzasadnieniu.

4 mld zł na zwrot dla spółek

Na bezpośredni zwrot utraconego przychodu spółek obrotu zaplanowano 4 mld zł."Biorąc pod uwagę, że wzrost cen energii elektrycznej waha się w granicach 60±100 zł/MWh, oraz biorąc pod uwagę obniżenie akcyzy oraz opłaty przejściowej, kwota ta powinna w całości pokryć planowane wzrosty cen wszystkich spółek obrotu w Polsce" - czytamy w ocenie skutków regulacji.Czytaj także: Po burzliwej debacie Sejm skierował projekt ws. cen energii do komisji >>>

Środki mają być wypłacane z tworzonego ustawę Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny, finansowanego m.in. z 80% kwoty uzyskanej w wyniku sprzedaży uprawnień do emisji CO2.Zgodnie ze złożonym wcześniej projektem przewidziano zmniejszenie poziomu podatku akcyzowego z 20 zł/MWh do 5 zł/MWh, co jest wartością minimalną dopuszczalną przez prawo europejskie. Szacowany wpływ na budżet państwa to 1,85 mld zł netto. Obniżeniu ulegnie również opłata przejściowa o 95% dla wszystkich odbiorców energii elektrycznej. Szacowany wpływ to 2,24 mld zł.Zgodnie z autopoprawką, czwartym elementem zaplanowanego mechanizmu jest zasilenie kwotą 1 mld zł krajowego systemu zielonych inwestycji.

Dwa główne źródła finansowania

Finansowanie całego mechanizmu będzie pochodziło głównie z dwóch źródeł:1. Środki ze sprzedaży uprawnień do emisji, o których mowa w art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych,2. Budżet państwa w zakresie zmniejszenia przychodów z obniżonej stawki podatku akcyzowegoWolumenu uprawnień, które mogą zostać zlicytowane na giełdzie EEX przez Polskę już w roku 2019. Wolumen ten został oszacowany na 55,8 mln. Część tych środków trafi do krajowego systemu zielonych inwestycji, w celu dofinansowania projektów w nowe niskoemisyjne źródła energii, modernizacje zmniejszające jednostkowy wskaźnik emisyjności lub projektów inwestycyjnych w infrastrukturę dystrybucyjną.Rząd proponuje, aby ustawa weszła w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2019 r.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: