Popularne formy inwestowania – co się najbardziej opłaca?

Finanse i gospodarka

Obawiając się o swoją przyszłość finansową na emeryturze, lub też szukając bezpiecznego miejsca na ulokowanie swoich oszczędności często trafiamy na "okazje" korzystnego ulokowania swojego kapitału. Wszystkie oferowane produkty i rozwiązania przekonują nas "pewnym zyskiem i bezpieczeństwem". Jak to jednak wygląda w praktyce? Co przynosi największe zyski i daje największe poczucie bezpieczeństw?

W oparciu o dane statystyczne ustalono, że większość Polaków – aż 60 proc. – nie ma zaufania do instytucji finansowych i woli ulokować swoje nadwyżki finansowe w najbezpieczniejszym miejscu jakie zna – we własnym domu. Natomiast największy odsetek, bo aż 35 % aktywnie oszczędzających inwestorów zdecydował się na ulokowanie swojego kapitału na rynku nieruchomości – zainwestowali w mieszkania na wynajem i grunty. Wśród kolejnych popularnych w ostatnim roku aktywów znaleźć możemy: giełdę, różnego rodzaju fundusze i lokaty czy wreszcie złoto. Warto zauważyć, że wspomniane produkty nie cieszą się już takim zaufaniem wśród Polaków jak jeszcze kilka lat temu. Liczne kontrowersje wokół sposobów sprzedawania polis, lokat z wieloma „drobnymi druczkami”, olbrzymich kosztów kredytów, inflacji oraz kryzysu gospodarczego zniechęciły nas do aktywnego i systematycznego inwestowania.

W co bezpiecznie i zyskownie inwestować?

Aby zobaczyć, która ze strategii inwestycyjnych na koniec zeszłego roku przyniosła najwyższy zysk warto zestawić stopy zwrotu uzyskane z tytułu inwestycji w lokatę, w mieszkania i grunty rolne. Poniższy wykres ilustruje dochody, jakie uzyskał inwestor, który w 2002 roku ulokował kapitał w wysokości 100 000 zł w różnych aktywach.

150303.inwestycje.01.550x

Kapitał zainwestowany w grunty rolne zwrócił się po 4 latach (w przypadku sprzedaży), a w 2014 roku inwestycja jest warta już 717 568 zł. Oszczędzanie na lokacie lub inwestycja w mieszkanie na wynajem przyniosło zdecydowanie niższe zyski – kolejno 168 tys. i 173 tys. zł. Warto zwrócić także uwagę na fakt występowania zjawiska inflacji, która znacząco pomniejsza zyski każdej inwestycji, zwłaszcza tej długoterminowej. W tym przypadku inflacja na przestrzeni 12 lat „zabrała” inwestorom aż 33 tys. zł. 

150303.inwestycje.02.550x

Zobrazowane powyżej szacowane stopy zwrotu z tytułu wynajmu mieszkania i umieszczeniu kapitału na lokacie są zdecydowanie niższe od tej z inwestycji w grunty rolne. Ubiegłe lata odznaczały się dużą dysproporcją co do wartości tych aktywów, jednak kryzys nie dotknął gruntów, których wartość cechuje stabilny, ciągły i równy wzrost. Czy taka tendencja utrzyma się na dłużej? Zdaniem analityków rynkowych – zdecydowanie tak.

Warto zwrócić także uwagę nie tylko na to, która spośród prezentowanych dróg inwestycyjnych jest najbardziej intratna, ale także, która jest najbezpieczniejsza. Atrakcyjne oprocentowanie lokat to bardzo często chwilowe promocje, przy których dodatkowo oferowane są nam inne, dość kosztowne produkty. Banki nakładają na swoich klientów kilka wymogów jakie muszą spełnić, jeśli chcą skorzystać z tak wysokiego oprocentowania własnych depozytów (np. konieczność założenia konta w danym oddziale). Nie zawsze po wygaśnięciu okresu atrakcyjnej promocji lokaty nadal są intratne. Natomiast w przypadku kupna mieszkania należy liczyć się z wieloma kosztami jego utrzymania wynikającymi z wydarzeń losowych, brakiem chętnych najemców (zakłada się optymistycznie, że mieszkanie będzie miało lokatorów przez 10 miesięcy w roku) czy nawet brakiem wpłaty od nieuczciwego lokatora i ewentualnymi kosztami egzekucyjnymi.

Grunt to zysk?

Nieruchomości rolne zyskały w ciągu ostatnich 12 lat na wartości 617% (45% w ciągu 3 ostatnich lat).

150303.inwestycje.03.550x

Ograniczona podaż, wzmocniona dodatkowo suburbanizacją i migracją społeczeństwa poza centrum miast, powoduje stały wzrost wartości gruntu rolnego, której towarzyszy rosnący popyt przy mocno ograniczonej podaży gruntów – nie da się ich bowiem doprodukować, są ograniczonym, a przez co bardzo zyskownym dobrem. Jakie są więc prognozy? Specjaliści zauważają, że ziemia rolna w Polsce jest niedoszacowana w stosunku do średniej europejskiej. W maju 2016r. zniesione zostaną ograniczenia w nabywaniu gruntów rolnych w Polsce przez obywateli i przedsiębiorców z Unii Europejskiej. Można w związku z tym, spodziewać się znacznego wzrostu cen gruntów i ich masowego wykupu przez zagranicznych inwestorów.

150303.inwestycje.04.550x

 Grunty rolne są dużo tańsze od gruntów pod zabudowę, natomiast odrolnienie i uzbrojenie działki skokowo podnosi jej wartość. Dzięki inwestycji w tanie grunty rolne po kilku latach możemy odsprzedać je z zyskiem. A przekształcając otrzymujemy kolejny, skokowy wzrost wartości. Dodatkowo sprzedaż gruntu po 5 latach jest zwolniona z 19-procentowego podatku dochodowego („podatku Belki”).

Grunt to bezpieczeństwo?

Podpisywany w obecności notariusza akt notarialny przeniesienia własności daje ochronę przed utratą majątku i gwarancję bezpieczeństwa własności. Grunt stanowi zatem dobro namacalne i ponadczasowe – nieruchomości te są dziedziczone, a spadkobiercy nawet po kilkudziesięciu latach mogą odzyskać własność. Ziemia, w przeciwieństwie do mieszkań nie wymaga nieustannego nadzoru, a koszty utrzymania są bliskie zeru. O gruncie, w przeciwieństwie do polis i lokat, decydują sami jego posiadacze, a nie rygorystyczne instytucje.

Inwestowanie bez dużego kapitału?

Oczywiście pierwszym z możliwych zastrzeżeń jakie pojawią się przy tym temacie – kogo stać na podjęcie takiej inwestycji? Robert Tomaszewski, ekspert z Saveinvest, podkreśla, że nie zawsze trzeba mieć duży kapitał, aby intratnie inwestować. Jeśli wybierzemy właściwy program inwestycyjny – każdy może stać się właścicielem gruntów. Siła nabywcza Polaków z reguły nie zapewnia możliwości „wyłożenia” całości wymaganej do inwestycji kwoty. Kredyty też stają się coraz bardziej kłopotliwe i kosztowne. Dlatego, aby uniknąć konieczności wizyty w kolejnych placówkach bankowych i mając jednocześnie na uwadze, że majątek ludzki nie musi pokrywać się z wymogami rynku, powstają innowacyjne, regularne formy oszczędzania przy jednoczesnym inwestowaniu – istnieje możliwość inwestycji nawet od 500zł  miesięcznie nieoprocentowanych rat. Za przykład może posłużyć rozwiązanie inwestycyjne Grunt To Zysk zapewniające możliwość inwestowania każdemu poprzez zakup atrakcyjnego gruntu (należy pamiętać, że tylko ziemia rolna spełniająca określone kryteria – tj. dobra lokalizacja, możliwość przekształcenia etc. gwarantuje powodzenie inwestycji). W sytuacji, gdy nie ma pewności nawet co do świadczeń emerytalnych, należy dać każdemu szansę na zadbanie o własne bezpieczeństwo finansowe.

Inwestowanie w nieruchomości dla każdego?

Grunty stanowią jedną z nielicznych całkowicie bezpiecznych i zyskownych form inwestowania. Zawsze należy kierować się tezą, że inwestowanie nie jest jedynie domeną wybranych, a bezpieczeństwo lokowanego kapitału to sprawa kluczowa. Należy szukać bezpiecznych, zyskownych, a przede wszystkim przejrzystych rozwiązań inwestycyjnych, by zagwarantować sobie bezpieczeństwo finansowe. Najczęstszym błędem popełnianym przy wyborze produktu inwestycyjnego jest kierowanie się jedynie bieżącymi wydarzeniami na rynku (zilustrowane wykresami powyżej), a nie uważne śledzenie i dokładne analizowanie długofalowej sytuacji danych aktywów. Chwilowe trendy, jak polisa czy lokata, okazują się nieopłacalne, a koszty poniesione przy inwestycji w wynajem mieszkania mogą przesłonić nawet zakładane zysk. Warto zwrócić się w stronę alternatywnych dróg inwestycyjnych i w oparciu o statystyki zobaczyć, co przynosi namacalne zyski i gwarantuje bezpieczeństwo.

Źródło: Saveinvest

Udostępnij artykuł: