Popytu na Kredyty Konsumpcyjne wyniósł -0,4%, a BIK Indeks – Popytu na Kredyty Mieszkaniowe wyniósł +15,8% w listopadzie 2015 r.

Polecamy

Wartość BIK Indeks - Popytu na Kredyty Konsumpcyjne (BIK Indeks - PKK), który informuje o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów konsumpcyjnych, wyniosła -0,4% w listopadzie 2015 r. Oznacza to, że w listopadzie 2015 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty konsumpcyjne na kwotę niższą o 0,4% w porównaniu z listopadem 2014 r. Od początku 2015 r. średnia wartość indeksu wyniosła 4,0%*.

Wartość BIK Indeks - Popytu na Kredyty Konsumpcyjne (BIK Indeks - PKK), który informuje o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów konsumpcyjnych, wyniosła -0,4% w listopadzie 2015 r. Oznacza to, że w listopadzie 2015 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty konsumpcyjne na kwotę niższą o 0,4% w porównaniu z listopadem 2014 r. Od początku 2015 r. średnia wartość indeksu wyniosła 4,0%*.

- Listopad był po październiku drugim miesiącem z rzędu, w którym wartość wnioskowanych kredytów konsumpcyjnych była niższa, w przeliczeniu na dzień roboczy, niż rok wcześniej. Jest to odmienna sytuacja od tej z pierwszych 3 kw. br., kiedy w każdym miesiącu mieliśmy do czynienia z pozytywnymi odczytami indeksu popytu na kredyty konsumpcyjne. Analizując pierwsze dwa miesiące 4 kw. widzimy, że zainteresowanie kredytami konsumpcyjnymi ze strony klientów było nieznacznie niższe niż rok wcześniej i może to oznaczać mniejszą sprzedaż kredytów konsumpcyjnych w bankach w 4 kw., zarówno w ujęciu liczbowym jak i wartościowym - mówi Sławomir Grzybek, ekspert Biura Informacji Kredytowej.

Wartość BIK Indeks - Popytu na Kredyty Mieszkaniowe (BIK Indeks - PKM), który informuje o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów mieszkaniowych, wyniosła +15,8% w listopadzie 2015 r. Oznacza to, że w listopadzie 2015 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 15,8% w porównaniu z listopadem 2014 r. Od początku 2015 r. średnia wartość indeksu wyniosła 3,4%.

- Od lipca br. wartość wnioskowanych kredytów mieszkaniowych w każdym miesiącu znacznie przewyższa wartość kredytów, które były wnioskowane rok wcześniej (średnio o 8,7%). Od strony raportów kredytowych, pobieranych przez banki w związku z wnioskowaniem klientów o kredyty mieszkaniowe, widzimy silny sygnał większego zainteresowania klientów kredytami na zakup mieszkań i domów. Jest to zrozumiałe, gdy weźmiemy pod uwagę historycznie niskie oprocentowanie kredytów, ustabilizowanie cen nieruchomości, dobre informacje z rynku pracy oraz niskie oprocentowanie lokat  bankowych i spadające indeksy giełdowe w Polsce - mówi Sławomir Grzybek. - Z drugiej strony, patrząc na stronę podażową, niektóre banki przyjmując zalecenia regulacyjne zaostrzyły w ostatnich miesiącach wymagania w zakresie wyliczania zdolności kredytowej (podniesiono minimalne koszty utrzymania kredytobiorcy uwzględniane podczas sprawdzania zdolności do spłaty kredytu). Może to spowodować, że wzrost wartości udzielanych kredytów nie będzie adekwatny do obserwowanego wzrostu zainteresowania kredytami mieszkaniowymi. Pod uwagę trzeba również brać dyskutowany przez polityków podatek bankowy, którego wprowadzenie, lub nawet sama zapowiedź wprowadzenia, może ograniczyć możliwości podaży kredytów przez banki - dodaje ekspert Biura Informacji Kredytowej, Sławomir Grzybek.

Aktualne informacje o rynku kredytowym publikowane są na:  www.bik.pl/newsletter-kredytowy

* dokonano korekty odczytu indeksu popytu na kredyty konsumpcyjne za miesiąc październik ze względu na zmianę sposobu pobierania raportów kredytowych z BIK przez jeden z banków.

Źródło: Biuro Informacji Kredytowej

Udostępnij artykuł: