Poręczenia dla sektora MŚP: Cena ryzyka

NBS 2010/04

Jak powinien być skonstruowany system poręczeń, aby stanowił wsparcie dla banków i ich klientów, a w szczególności stymulował rozwój akcji kredytowej w sektorze MŚP? - odpowiedzi na to pytanie szukali uczestnicy sesji panelowej Forum Bankowego ZBP.

Przemysław Sztandera, członek zarządu Banku DnB Nord Polska S.A. przedstawił wyniki analizy rynku kredytowego w segmencie korporacyjnym. Aktualnie obok 8,6 tys. dużych przedsiębiorstw o przychodach rocznych powyżej 40 mln zł, funkcjonuje 75 tys. małych i średnich firm z obrotami od 10 do 30 mln zł, w tym 20 tys. zaciągających kredyty oraz 165 tys. podmiotów z przychodami od 3 do 10 mln zł, z których tylko 30 tys. korzysta z pożyczek. W segmencie 1,5 mln mikrofirm działa grupa 250 tys. przedsiębiorców z dostępem do elektronicznych kanałów dystrybucji produktów bankowych oraz dotacji unijnych, lecz bez wsparcia kredytowego. Z badania wynika, że około 1 mln mikrofirm preferuje standardowe produkty finansowe i zachowuje się pasywnie w relacjach z bankami, w tej grupie 300 tys. przedsiębiorców korzysta z kredytów. Istnieje ponadto niewielki rynek około 130 tys. wspólnot mieszkaniowych, z któ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: