Półrocze katastrof

Finanse i gospodarka / Samorząd

I półrocze 2011 roku przyniosło wiele katastrof naturalnych. Przekroczono straty z dotychczas rekordowego 2005 roku. Łącznie katastrofy naturalne kosztowały światową gospodarkę 265 mld USD, tj. 17% więcej niż cały 2005 rok.

I półrocze 2011 roku przyniosło wiele katastrof naturalnych. Przekroczono straty z dotychczas rekordowego 2005 roku. Łącznie katastrofy naturalne kosztowały światową gospodarkę 265 mld USD, tj. 17% więcej niż cały 2005 rok.

Jednocześnie za 80% tych strat odpowiada jedno zdarzenie - japońskie trzęsienie ziemi. Wyceniane jest ono obecnie na 210 mld USD, co jest wynikiem niemal dwukrotnie gorszym niż huragan Katrina, który zamknął się ostatecznie stratami ekonomicznymi w wysokości 125 mld USD.

Wypłaty ubezpieczycieli są również bardzo poważne. Łączne tegoroczne zobowiązania z tytułu katastrof naturalnych sięgają 60 mld USD, z czego 30 mld USD pochłonie Japonia. To prawie pięciokrotnie więcej niż średnia za pierwsze półrocze liczona za ostatnie 10 lat. Zwykle bowiem to druga połowa roku, głównie ze względu na okres huraganów, dla ubezpieczeń jest większym wyzwaniem.

Źródło: PIU

 

Udostępnij artykuł: