Porozumienie inwestycyjne pomiędzy PSW Capital S.A., Pinotcaro S.A. oraz Domem Inwestycyjnym Platinum Capital S.A.

Finanse i gospodarka

Zarząd Spółki PSW Capital S.A. poinformował o podpisaniu w dniu 16.01.2012 porozumienia inwestycyjnego ze spółką Pinotcaro S.A., oraz z głównym akcjonariuszem tej spółki - Domem Inwestycyjnym Platinum Capital S.A.

Zarząd Spółki PSW Capital S.A. poinformował o podpisaniu w dniu 16.01.2012 porozumienia inwestycyjnego ze spółką Pinotcaro S.A., oraz z głównym akcjonariuszem tej spółki - Domem Inwestycyjnym Platinum Capital S.A.

Na mocy podpisanego porozumienia, na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Pinotcaro S.A. Akcjonariusze Emitenta podejmą decyzję dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego spółki. Zostanie on opłacony poprzez wniesione aportem przez PSW Capital S.A. 100% udziałów spółki Węglopex Sp. z o.o. za cenę równą wartości nominalnej udziałów tj. 21 122 400,00 zł. Jednocześnie, po rejestracji podwyższenia kapitału, największym akcjonariuszem Emitenta zostanie PSW Capital S.A. Zmianie ulegnie nazwa spółki - Pinotcaro S.A. będzie nazywać się Węglopex Holding S.A. Zmianie zostanie poddany także profil działalności Emitenta, Zarząd spółki oraz organy nadzorcze.

Konsekwencją zmiany profilu działalności Węglopex Holding S.A. będzie wyodrębnienie działalności gastronomicznej i kulinarnej do nowo tworzonej spółki zależnej. Cała dotychczasowa działalność spółki Pinotcaro S.A. zostanie wniesiona aportem do nowo powstałej spółki.

"Planowane działania stanowią realizację założonej misji i wizji Grupy Kapitałowej PSW Capital S.A. Celem nowego profilu działalności gospodarczej spółki Węglopex Holding S.A. będzie dążenie do transparentności spółki w oczach inwestorów i klientów" - mówi Włodzimierz Krawczyk, Prezes Zarządu PSW Capital S.A.

Spółka będzie miała za zadanie skupienie działań związanych z uzyskaniem pozycji lidera na hurtowym rynku materiałów opałowych. W ramach tej strategii, Węglopex Holding S.A. w pierwszej fazie rozwoju będzie nadzorował działalność spółki zależnej Węglopex Sp. z o.o. co zdecydowanie przyczyni się do rozwoju hurtowego rynku sprzedaży materiałów opałowych. W kolejnej fazie rozwoju, oba przedsiębiorstwa zostaną połączone w trybie przewidzianym przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. Węglopex Holding S.A. będzie spółką przejmującą spółkę zależną Węglopex sp. z o.o. Realizowana strategia pozwoli również na transparentne prezentowanie informacji z ksiąg handlowych przy skupieniu się na nowo sprofilowanej działalności gospodarczej spółki Węglopex Holding S.A

"Zakładane zmiany komponują się z głównym celem Domu Inwestycyjnego Platinum Capital S.A jakim jest wzrost wartości funduszu wyrażony wzrostem wartości akcji. Funkcjonowanie jasno sprecyzowanego i liczącego się na polskim rynku lidera hurtowej sprzedaży materiałów opałowych stanowi szanse wygenerowania wysokiej stopy zwrotu" - mówi Piotr Krawczyk, Prezes Zarządu Domu Inwestycyjnego Platinum Capital S.A.

Źródło: Green Stream Communication

Udostępnij artykuł: