Porozumienie PFON i Banków Spółdzielczych z Grupy BPS – współpraca na rzecz samodzielności i godności osób niepełnosprawnych w warunkach gospodarki rynkowej

Polecamy

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. i Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych podpisały list intencyjny o współpracy. Będzie ona dotyczyć wypracowania systemowych rozwiązań w zakresie zabezpieczenia finansowego osób  niepełnosprawnych.

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. i Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych podpisały list intencyjny o współpracy. Będzie ona dotyczyć wypracowania systemowych rozwiązań w zakresie zabezpieczenia finansowego osób  niepełnosprawnych.

Porozumienie obejmuje organizowanie finansowania dla realizacji programów społecznych, gromadzenie środków finansowych i innych aktywów do zabezpieczenia osób z niepełnosprawnością oraz powoływanie podmiotów ekonomii społecznej. Obie instytucje chcą w ten sposób wzmacniać wrażliwość społeczną na potrzeby osób niepełnosprawnych, a także zapewnić zabezpieczenie ich bytu w sytuacji pozostania bez opiekunów.

- Osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie, to ok. 8 mln ludzi w Polsce. Wciąż potrzebujemy edukacji ekonomicznej i finansowej w odniesieniu do osób niepełnosprawnych. Choć wiele już zostało zrobione, to jeszcze wciąż więcej mamy do wykonania. Nasi podopieczni stają się ofiarami komunikatów promocyjnych instytucji finansowych. Nie zdają sobie często sprawy z własnych ograniczeń do zaciągania zobowiązań. Z drugiej strony osoby zdrowe psychicznie, a niesprawnie fizycznie, mają utrudniony dostęp i komunikację z instytucjami finansowymi. Potrzebujemy systemowych rozwiązań w zakresie zabezpieczenia przyszłości osób unieruchomionych, niewidomych, niesłyszących, inwalidów i psychicznie upośledzonych. Często dysponują oni majątkami, które są im odbierane przez ludzi sprawnych. Dlatego chcemy pracować w tej sprawie z polską instytucją finansową o dobrej reputacji. Banki spółdzielcze mają renomę wrażliwych społecznie i przyjaznych dla swoich klientów. Dlatego zdecydowaliśmy się na tego właśnie partnera.- powiedziała Anna Machalica-Pułtorak, Przewodnicząca Zarządu PFON.

PFON reprezentując osoby niepełnosprawne, pracuje nad zmianą postaw społecznych wobec tej grupy oraz wpływa na politykę państwa i rozwiązania prawne decydujące o jakości życia osób niepełnosprawnych. Banki spółdzielcze wspierają i silnie angażują się w życie lokalnych środowisk, w których działają. Są blisko ludzi, powstały najpierw z potrzeby serc, a dopiero w drugiej kolejności w wyniku potrzeb ekonomicznych. Banki spółdzielcze i PFON, realizując równolegle misję ekonomii społecznej, są naturalnymi partnerami do współpracy.

mironczuk.tomasz.02.150x- Nasze wspólne działania mają pozwolić osobom niepełnosprawnym funkcjonować w gospodarce rynkowej możliwie samodzielnie i godnie. Wspieranie przez nas podmiotów ekonomii społecznej przyczynia się do rozwoju gospodarczego regionów, w których działają banki spółdzielcze. Zależy nam na tym. Polskie banki spółdzielcze są mocno osadzone w środowiskach lokalnych i są otwarte na potrzeby innych. Mając taki atut, wierzę w dobre efekty współpracy. - podsumował Tomasz Mironczuk, Prezes Zarządu Banku BPS.

Podpisany dziś przez strony list intencyjny wpisuje się w wypełnianie postanowień i idei zawartych w Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, przyjętej przez ONZ w 2006 r. i ratyfikowanej przez Polskę w 2012 r., m.in. dzięki staraniom PFON. Konwencja podkreśla znaczenie samodzielności i godności osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.

Źródło: Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych

Udostępnij artykuł: