Porozumienie trójstronne PZU, PFR i PKO BP przedłużone

Z rynku

Zarząd PZU wyraził zgodę na przedłużenie porozumienia trójstronnego zawartego z Polskim Funduszem Rozwoju i PKO BP.

Logo PZU
Fot. Stock.adobe.com/OlekAdobe

Zarząd PZU wyraził zgodę na przedłużenie porozumienia trójstronnego zawartego z Polskim Funduszem Rozwoju i PKO BP.

Porozumienie zostało przedłużone na dotychczasowych warunkach po przedłużeniu daty ostatecznej spłaty pożyczki udzielonej PFR przez PKO BP do dnia 30 maja 2024 r.

Umowa pożyczki

W maju 2017 r. PFR zawarł umowę pożyczki z PKO BP w celu częściowego sfinansowania nabycia akcji Banku Pekao. Jednocześnie PFR, PZU i PKO BP zawarły porozumienie trójstronne, które przewiduje m.in. prawo pierwszeństwa dla PZU do nabycia części lub całości akcji Pekao nabytych przez PFR.

Porozumienie Trójstronne

"Porozumienie Trójstronne przewiduje w szczególności umowne prawo pierwszeństwa dla PZU SA do nabycia części lub całości akcji Banku należących do PFR, w przypadku gdyby PKO BP realizowało swoje uprawnienia jako wierzyciel zabezpieczony. Porozumienie Trójstronne zostało zawarte na czas obowiązywania umowy pożyczki" - napisano w komunikacie.

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: