Portal PPK – będzie go znał każdy pracownik i każdy pracodawca

Mój plan emerytalny / Multimedia

Jak będzie funkcjonował portal obsługujący Pracownicze Plany Kapitałowe, mówi Robert Zapotoczny Manager w PFR zarządzający projektem Portal PPK

Jak będzie funkcjonował portal obsługujący Pracownicze Plany Kapitałowe, mówi Robert Zapotoczny Manager w PFR zarządzający projektem Portal PPK

#RobertZapotoczny: Rolą Portalu PPK będzie dostarczenie Polakom pełnej, rzetelnej informacji na temat tego programu i pomoc pracodawcom w przygotowaniu się do jego wdrożenia

Robert Lidke: Jednym z ważniejszych elementów programu Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) jest Portal, ale ustawy o PPK jeszcze nie ma. Wobec tego na jakim etapie organizacji jest ten Portal?

Robert Zapotoczny: Z uwagi na złożoność procesu opracowania takiego portalu, prace koncepcyjne rozpoczęliśmy zawczasu. Za nami faza koncepcyjna, obecnie jesteśmy na etapie przygotowania do wdrożenia, dzięki czemu będziemy w stanie płynnie przejść do etapu realizacji gdy przyjdzie na to czas.

Do czego będzie służył Portal PPK?

‒ Portal będzie pierwszym miejscem informacji na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych. To także miejsce, w którym zarówno pracownicy jak i pracodawcy otrzymają pełną informację na temat korzyści z PPK, praw, przywilejów i obowiązków. Portal zostanie wsparty przez infolinię, gdzie konsultanci pomogą odpowiedzieć na pojawiające się pytania.

Ustawa przewiduje, że to właśnie przedsiębiorcy będą wybierali instytucję, która będzie prowadziła PPK w ich firmie. W jaki sposób Portal będzie pomagał przedsiębiorcom w dokonaniu tego wyboru?

‒ Portal będzie prezentował instytucje uprawnione do obsługi firm w zakresie PPK, do kumulowania kapitału i zbierania składek pracowniczych, a następnie długoterminowego inwestowania tych środków. Znajdą się tam te instytucje, które po pierwsze będą spełniać wyznaczone przez ustawę warunki, a po drugie będą chciały prowadzić taki program. Portal będzie prezentował ofertę poszczególnych instytucji w sposób obiektywny. Będzie tam można porównać koszty zarządzania i inne parametry pomocne w dokonaniu wyboru optymalnego z punktu widzenia potrzeb danego pracodawcy. Portal nie będzie w żaden sposób sugerował pracodawcy wyboru. To będzie całkowicie autonomiczna decyzja pracodawcy, jak i strony społecznej w jego zakładzie, czyli związków zawodowych lub wybranego zespołu pracowników.

Zobacz i posłuchaj rozmowy na naszym kanale aleBankTV na YouTube albo na końcu artykułu

Czy za pośrednictwem Portalu PPK instytucje, które będą chciały prowadzić tego typu programy w firmach, będą mogły się z tymi firmami kontaktować? Przecież te instytucje będą konkurowały ze sobą i każdy będzie chciał wypaść jak najlepiej. Czy będą więc mogły wykorzystać Portal do tego, żeby się zaprezentować w jak najlepszy sposób?

‒ Instytucje, które będą zamierzały zbierać środki w ramach PPK, będą mogły zaprezentować w sposób obiektywny swoją ofertę. Będzie możliwość porównania ofert z konkurencją w oparciu o kilka obiektywnych parametrów, takich jak poziom kosztów, wielkość kapitałów własnych itp. To będzie komunikacja nastawiona na informację, a nie promocję. Natomiast pracodawca, znajdując na Portalu logotyp instytucji, której ofertą jest zainteresowany, bądź tej, która zostanie mu polecona przez niezależnego doradcę, biuro księgowe, biuro rachunkowe czy brokera – będzie mógł klikając na Portalu PPK przejść w obszar informatyczny tej instytucji finansowej i tam dokonać wszelkich czynności związanych z rejestracją swojego PPK.

Nie ma takiej możliwości, by jakaś instytucja oferowała Pracowniczy Plan Kapitałowy, nie będąc na tym Portalu?

‒ Nie ma takiej możliwości. Żeby móc oferować pracodawcom obsługę Pracowniczych Planów Kapitałowych, należy zostać uprzednio autoryzowanym przez Portal PPK. Kryteria autoryzacji określi ustawa.

Czym się będzie różnił Portal PPK od innych portali, które znamy jako użytkownicy internetu?

‒ Nazwa Portal PPK użyta w ustawie jest trochę skrótem myślowym. Myśląc o portalu, wydaje nam się, że będziemy mieli do czynienia ze stroną internetową. Natomiast Portal PPK, oprócz pełnienia funkcji informacyjnej w formie strony internetowej, będzie także instytucją odpowiedzialną za cały proces. W ramach Portalu rozważamy m.in. oferowanie interaktywnych funkcji szkoleniowych. Z Portalem zintegrowana będzie infolinia, obsługująca wszystkich zainteresowanych PPK. Przewidujemy szereg funkcjonalności ułatwiających pozyskanie wszystkim zainteresowanym wyczerpującej informacji dot. PPK. Mówimy tutaj bowiem o ponad 2 milionach zatrudniających i o prawie 12 milionach zatrudnionych, którzy będą mieli możliwość przystąpienia do PPK. Pracownicze Plany Kapitałowe z jednej strony będą dotyczyły największych polskich pracodawców , którzy zatrudniają kilkadziesiąt tysięcy pracowników, ale i mniejszych pracodawców czy rzemieślników. Wszędzie tam, gdzie istnieje relacja między zatrudniającym a zatrudnionym, tam będzie PPK. System dotyczy obywateli polskich, jak również wszystkich pracujących na terenie Polski obcokrajowców, od których zarobków jest odprowadzana składka emerytalna i rentowa.

Ile osób będzie pracowało na rzecz Portalu PPK?

W celu zapewniania dostępu do informacji oraz sprawnej obsługi ponad 2 mln pracodawców i blisko 12 mln pracowników będziemy wykorzystywać zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne zasoby. Bezpośrednią obsługę klientów będą prowadzić instytucje finansowe, autoryzowane przez Portal PPK. Rolą Portalu będzie przede wszystkim informować i odpowiadać na pytania oraz integrować w jednym miejscu konkurencyjną ofertę instytucji finansowych – operatorów PPK. Z uwagi na skalę tego projektu niezbędne będzie zapewnienie, w szczególności w obszarze bezpośrednich kanałów obsługi klienta, odpowiednich zasobów, w skali odpowiadającej poszczególnym fazom wdrażania tego projektu. Z założenia Pracownicze Plany Kapitałowe to program ogólnopolski, którego większość społeczeństwa ma szansę już niebawem stać się częścią. Rolą Portalu PPK jest dostarczenie Polakom pełnej, rzetelnej informacji na temat tego programu i pomoc pracodawcom w przygotowaniu się do jego wdrożenia.
Udostępnij artykuł: