Portfel Studenta: miesięczny budżet polskiego żaka nadal jednym z najniższych w Europie. Jak wypada na tle innych krajów?

Finanse osobiste / Raporty

Nieco ponad 1900 zł (ok. 470 euro) wynosi średni miesięczny budżet studenta w Polsce – który pozostaje jednym z najniższych w Europie. Na drugim biegunie młodzi Szwajcarzy i Islandczycy z miesięcznymi przychodami przekraczającymi równowartość 9000 zł (ponad 2 000 euro). Polski student nie unika jednak pracy – aż 54 proc. zawartości jego portfela pochodzi z wynagrodzenia za pracę, którą sam wykonuje, co plasuje go w pierwszej trójce zaraz za studentami z Austrii i Estonii. Związek Banków Polskich opublikował trzecią edycję raportu Portfel Studenta.

Czapka studencka na stosie monet
Fot. stock.adobe.com/peshkova

Nieco ponad 1900 zł (ok. 470 euro) wynosi średni miesięczny budżet studenta w Polsce – który pozostaje jednym z najniższych w Europie. Na drugim biegunie młodzi Szwajcarzy i Islandczycy z miesięcznymi przychodami przekraczającymi równowartość 9000 zł (ponad 2 000 euro). Polski student nie unika jednak pracy – aż 54 proc. zawartości jego portfela pochodzi z wynagrodzenia za pracę, którą sam wykonuje, co plasuje go w pierwszej trójce zaraz za studentami z Austrii i Estonii. Związek Banków Polskich opublikował trzecią edycję raportu Portfel Studenta.

Nieco ponad 1900 zł (ok. 470 euro) wynosi średni miesięczny budżet studenta w Polsce #pieniądze #studenci #PortfelStudenta #ZBP

Jak wynika z danych raportu, aż 65% badanych osób w wieku 20-24 lata w Polsce, jako powód założenia konta bankowego wskazuje rozpoczęcie pracy zarobkowej. Cieszy fakt, że pomimo niewysokich w skali Europy dochodów, polscy studenci starają się również odkładać pieniądze w bankach. Zarówno młodsi (20-24 lata), jak i starsi (25-32 lata), najchętniej oszczędzają na podróże – odpowiednio 67% i 65% wskazań.Blisko co czwarty student w Polsce wybiera zarządzanie, prawo i administrację. Kierunki te są najbardziej popularne w Chorwacji i na Litwie, gdzie niemalże co trzeci studiujący zgłębia tę dziedzinę nauki. Drugim pod względem popularności w Polsce jest kierunek inżynierski, na wybór, którego decyduje co piąty student – najwięcej, bo 25 proc. studiujących inżynierów jest w Portugalii. Biorąc pod uwagę demografię w naszym kraju, za niepokojący można uznać fakt niskiego zainteresowania kierunkami medycznymi (9%).

Autorzy raportu wskazują, że polscy studenci nie muszą się wstydzić pod względem znajomości języków obcych - ponad połowa z nich zna co najmniej jeden język obcy (54 %), a dwa (14%). Liderami również pod tym względem są młodzi mieszkańcy Szwajcarii, w której jednak obowiązuje kilka języków urzędowych (znajomość dwóch językowych obcych deklaruje 46%, a trzech 30%).

Nie więcej niż 1000 złotych na wynajem mieszkania

Blisko 80% studentów w Polsce przeznacza na wynajem mieszkania lub pokoju nie więcej niż 1000 złotych. Jednocześnie najwięcej, bo 35% badanych dzieli mieszkanie z 2 współlokatorami, a niewiele mniej (33%) z 1 współlokatorem. Co piąty student (22%) mieszka na co dzień z trójką osób, a pozostałe 10% może już liczyć na znacznie liczniejsze towarzystwo po powrocie z wykładów.

Więcej młodych osób ma problemy z uregulowaniem swoich zaległości

Polscy studenci nie unikają również zaciągania zobowiązań finansowych. Niestety, w ciągu roku przybyło o 15% osób w wieku 18-24 lat, które mają problem z uregulowaniem swoich zaległości. Łączna ich kwota wzrosła z blisko 726 mln zł do ponad 871 mln zł.Jak wskazuje Związek Banków Polskich, te dane po raz kolejny potwierdzają znaczenie edukacji finansowej polskich uczniów i studentów. Ważne jest, aby obok edukacji nieformalnej, realizowanej zarówno przez pojedyncze instytucji finansowe, jak i w ramach sektorowych inicjatyw, jak chociażby Program „Bankowcy dla Edukacji” powołany z inicjatywy Związku Banków Polskich, ten obszar tematyczny był również zagospodarowany w procesie edukacji formalnej.

Niedostatek wiedzy związanej z finansami

Zwłaszcza, że jak wynika z raportu, jeżeli chodzi o zagadnienia związane z finansami to największy niedostatek wiedzy, osoby w wieku 18-29 lat odczuwają w stosunku do tematyki emerytur (49%) oraz kredytów i pożyczek (46%), a także systemu podatkowego (40%).Zobacz Portfel Studenta 2018 - raport ZBP >>>ZBP przywołuje również dane, z których wynika, że w ciągu minionych 15 lat liczba studentów w Polsce zmniejszyła się o 662 tys., a na uczelniach w ubiegłym roku uczyło się o ponad 1/3 mniej studentów w porównaniu z rekordowym rokiem 2006, gdy liczba ta osiągnęła poziom 1 953 tys. Można więc powiedzieć, że pod tym względem wróciliśmy do ubiegłego wieku, a dokładnie do roku 1999, kiedy liczba studentów wynosiła nieco ponad 1,2 mln osób.

Źródło: Związek Banków Polskich

Udostępnij artykuł: