Portfele zrzeszeń: luty 2010

NBS 2010/02

W 2009 r. suma bilansowa sektora banków spółdzielczych wzrosła o 9,18 proc., lecz wynik finansowy netto zmniejszył się o 23,72 proc. w konsekwencji niższych przychodów odsetkowych od kredytów preferencyjnych oraz wyższych kosztów pozyskiwanych lokat.

Wynik finansowy brutto był niższy o 23,30 proc., w Grupie BPS o 20,58 proc., w SGB o 23,90 proc. i w zrzeszeniu MR Banku o 27,43 proc. Wartość sumy bilansowej w porównaniu z 2008 r. wzrosła w Grupie BPS SA o 11,30 proc., w zrzeszeniu MR Banku o 8,08 proc., w SGB o 5,78 proc. Aktywa Grupy BPS stanowiły ponad 60 proc. sektora spółdzielczego. Średnia wartość aktywów netto przypadająca na bank spółdzielczy wynosiła w zrzeszeniach: Banku BPS – 99 566 tys. zł, GBW – 118 872 tys. zł, MR Banku – 99 216 tys. zł. W ostatnim kwartale banki odnotowały pogorszenie jakości portfela kredytów, co było pochodną spowolnienia gospodarki. W efekcie wzrosły rezerwy na należności zagrożone. Obciążenie wyniku działalności bankowej na poziomie 67,49 proc. było spowodowane rosnącymi kosztami (o 2,73 proc.) oraz spadkiem wyników (o 6,64 proc.). Na koniec 2009 r. działalność operacyjną prowadził...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: