Portfelowa Linia Gwarancyjna de minimis Nest Banku

Z rynku

Mikro, małe i średnie firmy stanowią 99,8% sektora przedsiębiorstw w Polsce i wytwarzają ok. 50% PKB. Mimo to wiele z nich nie może się rozwijać, z uwagi na trudność w pozyskaniu finansowania. To właśnie dla nich powstał rządowy program gwarancji zabezpieczających kredyty udzielane m.in. na bieżącą działalność. – Pracujemy na co dzień z mikro i małymi firmami. Wiemy, że mają świetne pomysły na biznes i dobrze radzą sobie na swoich rynkach. Z uwagi na niewielką lub lokalną skalę działalności, specjalistyczny obszar działania czy krótki staż na rynku mają jednak ogromne trudności z pozyskaniem kapitału - mówi Agnieszka Porębska-Kość, Dyrektor Zarządzający Obszarem Bankowości Przedsiębiorstw i Finansowania w Nest Banku. – Dzięki gwarancjom udzielanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego możemy teraz finansować działalność takich firm na większą skalę i zapewniać kapitał na rozwój tym, którzy dotychczas nie mieli na to szans – mówi Agnieszka Porębska-Kość.

Od września Nest Bank uczestniczy w rządowym programie „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego”, dedykowanym mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom. Gwarancje de minimis mogą stanowić zabezpieczenie  dla produktów oferowanych przez Nest Bank: BIZnest Kredytu w Ratach – Przedsiębiorca oraz BIZnest Kredytu w Ratach – Profesjonalista.

Oferta Nest Banku skierowana jest do właścicieli mikroprzedsiębiorstw mających problem z uzyskaniem kredytu na bieżącą działalność, ze względu na brak wystarczającego majątku na zabezpieczenie zaciąganego zobowiązania. W ramach umowy kredytowej z gwarancją de minimis, Bank Gospodarstwa Krajowego przejmie odpowiedzialność za pokrycie zobowiązania kredytowego przedsiębiorcy wobec Nest Banku, w razie gdyby ten nie spłacił go w terminie. Maksymalna wartość pomocy de minimis, o jaką może ubiegać się kredytobiorca, nie może przekroczyć łącznie 200 000 EUR w bieżącym roku podatkowym i dwóch poprzedzających go latach podatkowych.

Kredyt może być przeznaczony na bieżące finansowanie działalności gospodarczej albo na cele rozwojowe. Korzystając z gwarancji de minimis kredytobiorca ponosi jedynie koszty związane z udzieleniem kredytu – wniosek o udzielenie gwarancji rozpatrywany jest bezpłatnie. Kredytobiorcy wnioskujący w Nest Banku o kredyt z zabezpieczeniem w postaci gwarancji PLD de minimis mogą uzyskać również preferencyjne warunki cenowe. Dzięki przyjęciu na zabezpieczenie gwarancji BGK, klienci mogą liczyć na obniżoną marżę lub prowizję, a tym samym niższy całkowity koszt kredytu.

– Od 1 września ponownie wprowadziliśmy do oferty Nest Banku Portfelową Linię Gwarancyjną de minimis. To kolejny produkt w naszej ofercie dedykowany mikrofirmom – mówi Agnieszka Porębska-Kość, Dyrektor Zarządzający Obszarem Bankowości Przedsiębiorstw i Finansowania w Nest Banku. – Dzięki współpracy z BGK pomożemy rozwinąć skrzydła przedsiębiorstwom, które wcześniej nie mogły liczyć na finansowanie – mówi ekspert Nest Banku.

Nest Bank zadbał o minimum formalności – wniosek o udzielenie gwarancji rozpatrywany jest wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu, a na jego wypełnienie wystarczą mniej więcej 3 minuty. Dokumenty można złożyć w placówce własnej banku. Gwarancja udzielana jest na okres nie dłuższy niż 27 miesięcy i jednocześnie nie dłuższy niż okres kredytu wydłużony maksymalnie o trzy miesiące.

Szczegółowe informacje na temat oferty dostępne są na stronie www.nestbank.pl oraz w placówkach Nest Banku.

Udostępnij artykuł: