Ludzie i pieniądze: Finansowanie MŚP Portfelowe gwarancje kredytów inwestycyjnych i obrotowych

BANK 2009/10

Banki - w ramach komponentu "Instrumenty Finansowe dla MŚP" Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007-2013 (CIP) - mogą skorzystać z bezpłatnych gwarancji portfeli kredytów udzielanych małym i średnim firmom. Zapewnia je Europejski Fundusz Inwestycyjny.

Magdalena Małachowska

W poprzednim numerze “Miesięcznika Finansowego BANK” przedstawiliśmy podstawowe informacje i zasady funkcjonowania komponentu “Instrumenty Finansowe dla MŚP” Programu CIP. Najistotniejszym dostępnym dla banków mechanizmem jest Instrument SMEG – System poręczeń dla MŚP (SME Guarantee Facility). Omówimy go w tym i kilku następnych artykułach.

Pierwszym elementem funkcjonującym w ramach Instrumentu SMEG jest opcja “Gwarancje kredytów”. Ma ona ułatwiać małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) dostęp do finansowania zewnętrznego. Często bowiem nie mają one wystarczającego zabezpieczenia inwestycji, względnie te postrzegane są jako wysoce ryzykowne. Aby ułatwić bankom bezpieczniejsze finansowanie tego typu projektów i jednocześnie wesprzeć sektor MŚP, Europejski Fundusz Inwestycyjny (działając w imieniu Komisji ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: