Portret finansowy polskich seniorów w nowym raporcie Związku Banków Polskich

Finanse osobiste / Raporty

Polscy seniorzy coraz bardziej otwierają się na bankowość – np. prawie 70 proc. emerytów pobiera emeryturę z ZUS na konto bankowe, wynika z nowego raportu Związku Banków Polskich „InfoSenior”.

Para emerytów z wnukami
Fot. Pixabay.com

Polscy seniorzy coraz bardziej otwierają się na bankowość – np. prawie 70 proc. emerytów pobiera emeryturę z ZUS na konto bankowe, wynika z nowego raportu Związku Banków Polskich „InfoSenior”.

#ZBP: polscy #seniorzy coraz bardziej otwierają się na bankowość, wynika z nowego raportu #InfoSenior #emeryci #emerytury

Przypadające na 21-22 stycznia Dzień Babci i Dzień Dziadka są dobrą okazją do refleksji nad sytuacją społeczno-gospodarczą osób starszych. Związek Banków Polskich analizuje ten obszar w nowym raporcie „InfoSenior”, w którym przedstawia trendy w korzystaniu seniorów z różnych rodzajów bankowości i zwraca uwagę na najważniejsze zasady, które ułatwią seniorom bezpieczne poruszanie się w świecie finansów.„InfoSenior” to raport o seniorach i dla seniorów, ale również dla tych, którzy chcą dowiedzieć się więcej o sytuacji tej coraz liczniejszej grupy wiekowej. Zmiany demograficzne zachodzące obecnie w większości krajów europejskich sprawiają, że to właśnie seniorzy będą w najbliższych latach szczególnie ważną grupą wiekową – zarówno z punktu widzenia polskiej gospodarki, jak i społeczeństwa.

Raport Związku Banków Polskich „InfoSenior" >>>

Rola srebrnej gospodarki będzie rosnąć

Jak pokazują dane, rola tzw. srebrnej gospodarki będzie wzrastać - prognozuje się, że do roku 2050 osoby powyżej 60. roku życia będą stanowić 40 proc. społeczeństwa. Dlatego tak ważne jest otwarcie się na zrozumienie ich potrzeb - osoby starsze niechętnie sięgają po rozwiązania, których nie rozumieją i których w konsekwencji się boją. Polscy seniorzy niechętnie korzystają z bankowości internetowej i mobilnej (z tej pierwszej korzysta tylko 29 proc. seniorów, drugiej – 3 proc.), jednak stopniowo otwierają się na nowości. Seniorzy są aktywną i ambitną grupą – 12 proc. osób po 60. roku życia pracuje, a na rekreację i kulturę wydają średnio tyle samo co na zdrowie (po 9 proc. całkowitych wydatków).

Osoby starsze zazwyczaj umiejętnie zarządzają swoim budżetem 

Z raportu wynika, że osoby starsze zazwyczaj umiejętnie zarządzają swoim budżetem - statystycznie dysponują nadwyżką budżetową w wysokości 328 zł miesięcznie. W porównaniu do sąsiadów z Europy Zachodniej, polscy seniorzy mają zapewnione bezpieczeństwo finansowe - ze statystyk wynika, że zagrożenie ubóstwem wśród emerytów jest w Niemczech aż o 5 punktów procentowych wyższe niż w Polsce. Jednak  według subiektywnych odczuć badanych polscy seniorzy są gorzej sytuowani niż niemieccy - trudności z „przeżyciem do pierwszego dnia kolejnego miesiąca” ma 14 proc. seniorów w Polsce i tylko 3 proc. w Niemczech.  Jak wskazuje Związek Banków Polskich, również ważną kwestią związana z portfelem przeciętnego polskiego seniora jest rozważne zaciąganie zobowiązań kredytowych, mogących stanowić istotne obciążenie miesięcznego budżetu.
Infografika: finanse polskich seniorów

Źródło: ZBP

O oszczędności na emeryturę trzeba zadbać odpowiednio wcześniej

- Temat emerytur tak naprawdę dotyczy wszystkich, a nie tylko tych najstarszych, bezpośrednio korzystających ze świadczenia. Również młodsze pokolenia coraz częściej potrzebują pomysłów, które pomogą im budować zaplecze materialne na przyszłą emeryturę. Gospodarka senioralna to nie tylko sektor usług dla osób starszych, ale to także system przygotowania młodszych pokoleń do dobrego starzenia się – mówi Marzena Rudnicka, prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej.Na rolę długoterminowego oszczędzania w przygotowaniu młodszych pokoleń do dobrego starzenia się zwraca uwagę Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich.- Polscy seniorzy są bardziej zapobiegliwi, niż osoby młodsze –  rzadko wybierają ryzykowne produkty finansowe i mają też średnio wyższą skłonność do oszczędzania niż młodzi. Trzeba pamiętać, że obok konieczności wydłużania aktywności zawodowej, dobrym sposobem na zapewnienie wyższych dochodów w wieku starszym jest właśnie długoterminowe i systematyczne oszczędzanie, roztropne inwestowanie, o które należy zadbać odpowiednio wcześniej – mówi prezes ZBP.ZBP apeluje również do seniorów o ostrożność i rozwagę w bieżącym dbaniu o bezpieczeństwo zgromadzonych oszczędności. Jak wynika bowiem ze statystyk policyjnych, wciąż wielu z nich pada ofiarą oszust i wyłudzeń metodą „na wnuczka” lub „na policjanta”. W samej tylko Warszawie, jak pokazują dane Komendy Stołecznej Policji, w 2017 roku odnotowano 453 tego typu przestępstwa, w wyniku których osoby starsze straciły blisko 19 milionów złotych.

Źródło: Związek Banków Polskich

Udostępnij artykuł: