Posiadacze kredytów mieszkaniowych najlepiej obsługują swoje kredyty

Finanse i gospodarka

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) sprawdziło, jak w zależności od danego typu kredytu kształtuje się poziom ryzyka wystąpienia problemów ze spłatą rat kredytowych. Okazuje się, że najlepiej wypadają posiadacze kredytów mieszkaniowych, którzy mogą pochwalić się najwyższą średnią oceną punktową w BIK.

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) sprawdziło, jak w zależności od danego typu kredytu kształtuje się poziom ryzyka wystąpienia problemów ze spłatą rat kredytowych. Okazuje się, że najlepiej wypadają posiadacze kredytów mieszkaniowych, którzy mogą pochwalić się najwyższą średnią oceną punktową w BIK.

Z danych Biura Informacji Kredytowej wynika, że średnia ocena scoringowa w BIK dla osób, które zaciągnęły kredyt mieszkaniowy wynosi 543 punkty i jest o 24 wyższa, niż średnia ocena klientów posiadających karty kredytowe (519 punktów) i aż o 36 punktów wyższa niż w przypadku kredytów gotówkowych lub ratalnych (odpowiednio 507 i 508 punktów).

Zdaniem Mariusza Cholewy, prezesa zarządu Biura Informacji Kredytowej oznacza to, że wśród klientów banków spłacających kredyty mieszkaniowe znacznie rzadziej występują problemy z obsługą dowolnego kredytu, niż wśród osób posiadających kredyt konsumpcyjny. - W przypadku tej drugiej kategorii kredytobiorców ryzyko jest ponad dwukrotnie wyższe, a w przypadku kredytów kartowych różnica ta sięga 70 proc. - wylicza.

140227.kredyt.01.550x

Analiza BIK pokazuje również, że posiadacze kredytów mieszkaniowych lepiej radzą sobie ze spłatą innych zobowiązań. Na przykład z obsługą kart kredytowych problem ma jedynie 5,3 proc. posiadaczy kredytów mieszkaniowych i aż 17,2 proc. osób mających kredyt konsumpcyjny (gotówkowy lub ratalny). Jeśli przyjrzymy się jakości kredytów konsumpcyjnych, to widać, że osoby z kredytem mieszkaniowym lepiej je spłacają (7,3 proc. osób mających kredyt mieszkaniowy ma problem ze spłatą kredytu konsumpcyjnego) niż np. osoby, które mają wyłącznie kredyt konsumpcyjny (tu aż 21,4 proc. osób ma problem z jego spłatą).

Aktywność Kredytowa

Według prezesa Cholewy, warto zwrócić uwagę na fakt, że kredytobiorcy kredytów mieszkaniowych korzystają z innych rodzajów kredytów równie często jak posiadacze kredytów gotówkowych  czy ratalnych. W grupie osób posiadających kredyt mieszkaniowy 68 proc. ma jeszcze inne zobowiązanie kredytowe. Wśród osób mających kredyt gotówkowy odsetek ten wynosi 70 proc., a wśród posiadaczy kredytów ratalnych jest to 66 proc. Nieco częściej z dodatkowych kredytów korzystają posiadacze kart kredytowych. W ich przypadku 8 osób na 10 korzysta jednocześnie z karty kredytowej i innych rodzajów kredytów.

140227.kredyt.02.550x

 - Biorąc pod uwagę fakt, że kredytobiorcy mieszkaniowi równie chętnie jak pozostali korzystają z innych kredytów, można wnioskować, że na ich solidność w obsłudze kredytów wpływa głównie postawa odpowiedzialnego zarządzania swoimi finansami - komentuje Mariusz Cholewa.

Ocena punktowa

To, jaką ocenę punktową otrzymuje kredytobiorca zależy od wielu czynników m.in. jakości spłaty dotychczasowych kredytów oraz aktywności w korzystaniu z kredytów i limitów kredytowych.  Informacje te obejmują zarówno negatywne, jak i pozytywne zdarzenia w historii kredytowej.  Na wysokość oceny punktowej największy wpływ ma terminowość spłacania rat. Jeżeli regulujemy zobowiązania w terminie, to podnosi się nasza ocena punktowa. Jeśli wystąpiły opóźnienia, ocena będzie zaniżona. Liczba punktów ujemnych zależy od tego, jak często przekraczany był termin płatności, jak długie były opóźnienia oraz jak duża była kwota niezapłacona w terminie.

Warto sprawdzać regularnie jak kształtuje się nasza ocena punktowa. Najprostszym  sposobem jest zalogowanie się na stronie www.bik.pl i pobranie pełnego raportu na temat naszej historii kredytowej, zawierającego również aktualną ocenę punktową. Wgląd w informacje, jakie banki przekazują do BIK, pozwala dobrze przygotować się do rozmowy z przedstawicielem banku  i sprawdzić, na podstawie jakich danych bank będzie podejmował decyzję o przyznaniu kredytu a w efekcie uzyskać lepszą ofertę kredytową. Znajomość swojej historii kredytowej jest kluczowa dla odpowiedzialnego zarządzania osobistymi finansami.

Źródło: Biuro Informacji Kredytowej S.A.

Udostępnij artykuł: