Posiedzenie Rady Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej

Bankowość

W dniu 4 grudnia 2014 r, w siedzibie Związku Banków Polskich, odbyło się posiedzenie Rady Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej z udziałem Pana Wojciecha Kwaśniaka - Zastępcy Przewodniczącego UKNF oraz Pana Dariusza Twardowskiego, Dyrektora Departamentu Bankowości Spółdzielczej i Pana Roberta Wiśniewskiego, Zastępcy Dyrektora Departamentu Bankowości Spółdzielczej.

Tematem posiedzenia był omówienie stanu prac nad przygotowaniem systemów ochrony instytucjonalnej, przygotowań banków zrzeszających do opracowania nowych umów zrzeszenia w związku z wprowadzeniem regulacji wynikających z implementacji dyrektyw CRR i CRD IV. Zasadnicza dyskusja z udziałem zaproszonych gości dotyczyła kwestii ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych i bankach zrzeszających, aktualnego stanu prac  nad przygotowaniem banków zrzeszających do wdrożenia systemów ochrony instytucjonalnej, terminów przygotowania umów zrzeszenia przez banki zrzeszające, zarządzania ryzykiem, w odniesieniu do banków spółdzielczych  i   banków zrzeszonych. sposobu prowadzonych kontroli, jakości bieżącego nadzoru oraz perspektyw funkcjonowania bankowości spółdzielczej w zmieniających się warunkach regulacyjnych oraz oczekiwanych przez sektor bankowości spółdzielczej zwolnień z tytułu opłat wnoszony na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego jak i opłat wnoszonych przez banki spółdzielcze na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w kolejnych latach.

Ponieważ dyskusja obejmowała wiele aspektów ważnych dla sektora bankowości spółdzielczej ustalono, że kontynuacja posiedzenia Rady Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej odbędzie się  w ostatnim tygodniu stycznia z udziałem zaproszonych gości z UKNF.

Jednocześnie omówiono plan i harmonogram dalszych działań Rady Konsultacyjnej.

Piotr Matwiej, Sekretarz Rady,
Doradca Zarządu,
Zespół ds. Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych,
Związek Banków Polskich

Udostępnij artykuł: