Posiedzenie RPP: stopy procentowe bez zmian w kolejnych kwartałach

Gospodarka

Monety na tle wykresów
Fot. stock.adobe.com/ambrozinio

Podczas majowego posiedzenia członkowie Rady Polityki Pieniężnej ocenili, że stopy procentowe powinny obecnie pozostać niezmienione i powinny pozostać stabilne w kolejnych kwartałach, wynika z "minutes" z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski.

#RPP: obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu #stopyprocentowe #gospodarka

Pojawiła się także opinia, że w dłuższym okresie zasadne może być rozważenie obniżenia stóp procentowych w razie istotnego osłabienia się wskaźników aktywności gospodarczej, natomiast część członków RPP sugerowała rozważenie podwyższenia stóp procentowych w kolejnych kwartałach w przypadku większego nasilenia presji inflacyjnej.

“Inflacja utrzyma się w pobliżu celu inflacyjnego”

“Dyskutując na temat polityki pieniężnej NBP, Rada uznała, że stopy procentowe powinny obecnie pozostać niezmienione. Rada oceniła, że bieżące informacje wskazują na korzystne perspektywy wzrostu aktywności w polskiej gospodarce mimo oczekiwanego nieznacznego obniżenia się dynamiki PKB w kolejnych latach. Jednocześnie – zgodnie z dostępnymi prognozami – w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej inflacja utrzyma się w pobliżu celu inflacyjnego” – czytamy w “minutes”.

Czytaj także: RPP utrzymała stopy procentowe na rekordowo niskim poziomie >>>

W efekcie RPP oceniła, że obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną.

“Większość członków Rady wyraziła opinię, że biorąc pod uwagę aktualne informacje, stabilizacja stóp będzie nadal sprzyjać realizacji celu inflacyjnego, a jednocześnie wspierać utrzymanie zrównoważonego wzrostu gospodarczego, w tym dalszego ożywienia inwestycji. Członkowie ci wskazywali ponadto, że za utrzymaniem obecnego poziomu stóp procentowych w kolejnych kwartałach przemawia także konieczność uwzględnienia warunków monetarnych w najbliższym otoczeniu polskiej gospodarki, w tym prawdopodobnie nadal ujemnego poziomu stóp w strefie euro” – czytamy dalej.

Możliwa podwyżka stóp w kolejnych kwartałach

W opinii części członków RPP, jeśli napływające dane i prognozy wskazywałyby na dalszy wzrost dynamiki wynagrodzeń i silniejsze od obecnie oczekiwanego nasilenie presji inflacyjnej, uzasadnione może być rozważenie podwyższenia stóp procentowych w kolejnych kwartałach.

“Pojawiła się także opinia, że w razie istotnego osłabienia się wskaźników aktywności gospodarczej połączonego z wyraźnym pogorszeniem się nastrojów konsumentów i przedsiębiorstw w dłuższym okresie zasadne może być rozważenie obniżenia stóp procentowych” – napisano także.

Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie: stopa referencyjna 1,50%, stopa lombardowa 2,50%, stopa depozytowa 0,50%, stopa redyskonta weksli 1,75%.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: