Posłowie wysłuchali sprawozdania z działalności NBP za 2013 rok

Bankowość

W roku 2013 stopy procentowe utrzymywane były na stabilnym poziomie. Wbrew pojawiającym się doniesieniom prasowym, w najbliższym czasie w Polsce nie musimy obawiać się deflacji w jej najbardziej destrukcyjnej formie - przekonywał parlamentarzystów prezes Narodowego Banku Polskiego Marek Belka. 23 lipca posłowie wysłuchali sprawozdania z działalności NBP w ubiegłym roku.

W roku 2013 stopy procentowe utrzymywane były na stabilnym poziomie. Wbrew pojawiającym się doniesieniom prasowym, w najbliższym czasie w Polsce nie musimy obawiać się deflacji w jej najbardziej destrukcyjnej formie - przekonywał parlamentarzystów prezes Narodowego Banku Polskiego Marek Belka. 23 lipca posłowie wysłuchali sprawozdania z działalności NBP w ubiegłym roku.

Sporządzanie corocznie przez NBP sprawozdanie prezentuje realizację zadań statutowych banku centralnego w zakresie:

  • polityki pieniężnej,
  • stabilności systemu finansowego,
  • działalności emisyjnej,
  • zarządzania rezerwami dewizowymi,
  • działalności dewizowej,
  • działań na rzecz systemu płatniczego,
  • obsługi Skarbu Państwa,
  • działalności badawczej, statystycznej oraz edukacyjnej i informacyjnej,
  • współpracy międzynarodowej.

Dokument wpłynął do Sejmu 21 maja tego roku i skierowany został do Komisji Finansów Publicznych. Miesiąc później, 24 czerwca, komisja zapoznała się ze sprawozdaniem. Stanowisko Komisji Finansów Publicznych zostało zaprezentowane na wczorajszym posiedzeniu parlamentu razem ze sprawozdaniem NBP.

System finansowy w Polsce funkcjonuje stabilnie, a polskie banki potrafią sobie radzić z niekorzystnymi zjawiskami w gospodarce - to jeden z wniosków płynących ze sprawozdania. Narodowy Bank Polski na bieżąco analizował kondycję polskiego systemu finansowego - efektem tych badań są liczne opracowania (Raporty o stabilności systemu finansowego, Badania sytuacji na rynku kredytowym, Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2012 r., Wyniki badania obrotów na rynku walutowym i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych). Jednym z efektów prowadzonych analiz są podejmowane przez NBP inicjatywy legislacyjne; w ramach prac nad zmianami w polskim prawie bank centralny współpracował zarówno z przedstawicielami resortów gospodarczych i organami nadzoru, jak również ze Związkiem Banków Polskich.

Prezes NBP odniósł się do obniżki stóp procentowych. Pomimo rekordowej obniżki do poziomu 2,5% w pierwszej połowie ubiegłego roku, udało się zachować dodatni poziom realny stóp procentowych - dzięki czemu oprocentowanie m.in. lokat bankowych wciąż pozostaje na poziomie wyższym od inflacji.

Jednym z najbardziej spektakularnych posunięć NBP w ostatnim czasie była emisja nowych wzorów banknotów oraz monet. Prezes Belka podkreślił, że - jeśli chodzi o monety - zmiana podyktowana była koniecznością obniżenia kosztów emisji; nowe monety wykonywane są z tańszego stopu. Z kolei w przypadku banknotów główną przesłanką zmiany było wprowadzenie nowych zabezpieczeń, jednak produkcja nowych banknotów jest również tańsza aniżeli dotychczasowych.

Ważnym elementem działalności NBP jest również wspieranie rozwoju obrotu bezgotówkowego. Sprawozdanie przypomina najważniejsze działania, podjęte w tym zakresie w ubiegłym roku - jak ogłoszenie Programu Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego na lata 2014 - 2020 czy przygotowanie rekomendacji Rady ds. Systemu Płatniczego z zakresu bezpieczeństwa kart zbliżeniowych.

Pełną treść sprawozdania znaleźć można pod adresem: http://www.nbp.pl/publikacje/sprawozdanie_z_dzialalnosci_nbp/sprawozdanie_2013.pdf

Karol Jerzy Mórawski

Udostępnij artykuł: