Bank i Klient: Pośrednicy między podatnikiem a fiskusem

BANK 2017/04

Coroczne wypełnianie PIT-a przejdzie do historii, a z fiskusem kontaktować się będziemy za pośrednictwem bankowych serwisów transakcyjnych. Rewolucję w rozliczeniach podatkowych milionów Polaków zapoczątkowało 15 marca br. Ministerstwo Finansów, uruchamiając usługę sporządzania zeznania rocznego za podatnika przez urząd skarbowy.

Karol Materna

Dotychczasową procedurę rozliczania się przeciętnego Kowalskiego z państwem trudno uznać za przyjazną. Najbardziej zrozumiałe reguły dotyczą mikroprzedsiębiorców, którzy na podstawie prowadzonych ewidencji określają wartość dochodu za miniony rok i kwotę należnego podatku. Dla najmniejszych podmiotów dostępne są również uproszczone formy opodatkowania, takie jak ryczałt od przychodów ewidencjonowanych czy karta podatkowa. Biurokracja triumfuje natomiast w przypadku osób osiągających przychody z tytułu stosunku pracy i umów cywilnoprawnych oraz beneficjentów systemu ubezpieczeń społecznych. Procedurę rozpoczyna pracodawca lub inny płatnik zaliczek na podatek dochodowy (np. ZUS), który do końca lutego musi przekazać swym pracownikom i współpracownikom deklarację PIT-11. W tym samym terminie kopia tego dokumentu przekazywana jest do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania podatnika, zatem ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: