Poszerza się paleta produktów strukturyzowanych notowanych na GPW

Polecamy

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie wprowadziła do obrotu certyfikaty faktor wyemitowane przez Raiffeisen Centrobank. Instrumentami bazowymi dla 78 nowych certyfikatów są akcje takich firm jak: Adidas, Hochtief, Zalando, Allianz, Deutsche Telekom, Hochtief, czy Commerzbank.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie wprowadziła do obrotu certyfikaty faktor wyemitowane przez Raiffeisen Centrobank. Instrumentami bazowymi dla 78 nowych certyfikatów są akcje takich firm jak: Adidas, Hochtief, Zalando, Allianz, Deutsche Telekom, Hochtief, czy Commerzbank.

Prof. Małgorzata Zaleska, prezes warszawskiej Giełdy twierdzi, że GPW od lat poszerza ofertę instrumentów strukturyzowanych dostosowując ją do rosnących wymogów inwestorów giełdowych. Tym bardziej cieszy nas fakt, że Raiffeisen Centrobank po raz kolejny zdecydował się wyemitować nowe certyfikaty. Dostrzegamy potencjał tego segmentu, ponieważ umożliwia on dostęp inwestorom do instrumentów bazowych, które nie są notowane na naszym rynku, a stanowią dla nich ciekawą okazję inwestycyjną. Zauważamy, że z roku na rok zainteresowanie tymi instrumentami rośnie, co najlepiej świadczy o tym, że nasze działania edukacyjne i promocyjne przynoszą oczekiwane skutki. W najbliższym czasie zamierzamy zwiększać atrakcyjność tego rynku poprzez przyciąganie nowych emitentów, rozszerzanie gamy oferowanych produktów oraz dalszą ich promocję wśród inwestorów, szczególnie indywidualnych – powiedziała Zaleska.GPW podała, że 17 lutego do obrotu giełdowego trafiło 78 certyfikatów bez terminu wygaśnięcia (open-end), nowe instrumenty będą notowane na rynku równoległym w Systemie Animatora Rynku, a płynność certyfikatów będzie zapewniona przez animatora, którym jest Raiffeisen Centrobank z Wiednia.  Certyfikaty faktor, czyli instrumenty ze stałą, określoną z góry na każdą sesję dźwignią, to instrumenty finansowe przeznaczone dla aktywnych inwestorów, szukających zysków na zmienności instrumentów bazowych co daje możliwość zarabiania na zmianach cen najbardziej popularnych kontraktów terminowych na surowce, w tym na złoto, srebro i ropę naftową oraz indeksy lokalne i globalne, a także  akcje polskich i zagranicznych spółek.

Anna Gaszyńska, Senior Sales CEE Raiffeisen Centrobank tłumaczy, że jej firma wspólnie z Giełdą Papierów Wartościowych od lat rozwija rynek certyfikatów strukturyzowanych w Polsce i jest obecnie największym emitentem certyfikatów na GPW. Raiffeisen Centrobank jest dumny, iż od lat może aktywnie uczestniczyć w rozwoju rynku giełdowego w Polsce – podsumowała Gaszyńska.

Leszek Sadkowski

Udostępnij artykuł: