Poszerzamy ofertę dla nowych klientów o energoLOKATĘ 4M oraz energoLOKATĘ 5M

Bankowość

Od 14 maja 2013 r. do oferty neoBANKU zostają dołączone kolejne elektryzujące lokaty skierowane do nowych klientów Oddziału onLINE neoBANK.  

130515.energo.lokata.4m.s.01.125x125energoLOKATA 4M to:
oprocentowanie: stałe 4,7% w skali roku
okres: 4 miesiące
kwota lokaty: od 1.000 zł do 1 mln zł
(więcej informacji)

 

130515.energo.lokata.5m.s.01.125x125energoLOKATA 5M to:
oprocentowanie: stałe 4,6% w skali roku
okres: 5 miesięcy
kwota lokaty: od 1.000 zł do 1 mln zł
(więcej informacji)

ograniczenia: Uczestnikiem Promocji może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która włącznie do dnia złożenia wniosku elektronicznego o otwarcie Konta osobistego lub Rachunku technicznego nie była Klientem neoBANKU. Lokata dostępne są przez pierwsze 85 dni od uruchomienia Konta osobistego lub Rachunku technicznego lub do zmiany/zakończenia Promocji.

ilość lokat: nieograniczona, jednak suma nie może przekroczyć 1 mln zł

Jak złożyć lokatę

1 – załóż Konto osobiste lub Rachunek techniczny przez Internet
2 – przelej kwotę na otrzymany numer konta lub rachunku
3 – zaloguj się do neoBANK24 i uruchom lokaty

Promocja energoLOKATY 3M PLUS 4,8% pozostaje bez zmian i łączy się z powyższymi Promocjami.

Źródło: neoBANK

Udostępnij artykuł: